Chotomów bez prądu

PGE Dystrybucja zawiadamia, że w poniedziałek i piątek są planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w Chotomowie. Gdzie dokładnie? O tym w dalszej części wiadomości.

Chotomów, 9 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 8.00–15.00
ulice: Piusa XI od Okólnej do ronda w Chotomowie, Kwiatowa, Boczna, Tomasza z Akwinu
st. tr. 0313 Chotomów Dom Dziecka

Chotomów, 13 marca 2015 r. (piątek), godz. 8.00–11.00
ulice: Kolejowa, Konwaliowa, Akacjowa, Sporna, Wierzbowa, Bukowa, Sosnowa, Wiślana
st.tr: 0326 Chotomów Akacjowa, 0281 Chotomów Gajda

Chotomów, 13 marca 2015 r. (piątek), godz. 8.00–16.00
ulice: Piusa XI od Okólnej do ronda w Chotomowie, Kwiatowa, Boczna, Tomasza z Akwinu
st. tr. 0313 Chotomów Dom Dziecka

Jabłonna Dla Mieszkańców