Chotomów będzie miał swoją flagę

Chotomów będzie miał swoją flagę. Zawiśnie ona w centralnym miejscu wsi wraz z flagami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Rzeczypospolitej Polskiej. Taką decyzję podjęto na ostatnim zebraniu Rady Sołeckiej.

W poprzednim tygodniu Rada Sołecka przegłosowała wzór flagi Chotomowa, która wraz z pozostałymi zawiśnie na 7-metrowych masztach przed pocztą i widoczna będzie zarówno z ronda Piłsudskiego, jak i ul. Partyzantów od strony wiaduktu. Flagi będą miały wymiary 1,3 m na 3 m.

Stworzenie flagi Chotomowa oraz umieszczenie jej z flagami Polski i Związku OSP są pomysłem Mariusza Grzybka i Jacka Kalinowskiego wraz ze strażakami, którym spodobała się inicjatywa i zlecili wykonanie 8 projektów flag, z których został wybrany najlepszy. Następnie OSP Chotomów zleciło wykonanie masztów i flag.

– Cieszę się, że nasza miejscowość doczeka się flagi. Podziękowania dla Rady Sołeckiej za wybór, a przede wszystkim dla naszych strażaków i ich prezesa Jacka Kalinowskiego, którego nie trzeba było przekonywać. Należy on do tych ludzi, którym również zależy na rozwoju naszej miejscowości, a flaga mam nadzieję będzie symbolem Chotomowa, która będzie jednoczyć i zbliżać nas mieszkańców, niech będzie symbolem naszej tożsamości – stwierdził Mariusz Grzybek

Flaga Chotomowa w głównym tle będzie miała trzy barwy, ułożone w pionowych pasach. Na środku flagi znajduje się herb Chotomowa. Herb nawiązuje do gotyku, połowa herbu to czerwone tło i orzeł obrazują książęcy styl. Druga połowa symbolizuje sylwetkę odmienionej dzwonnicy, z którą związana jest historia Chotomowa z 1918 roku. Dla podniesienia walorów estetycznych dodano złoty kolor cegieł, zachowany został również rysunek cegieł w dzwonnicy. Niebieskie tło symbolizuje niebo.

Obraz1