Chciał się reklamować i niszczył drzewa

– Jakiś facet rozwiesza na drzewach plakaty ze swoim zdjęciem. Nawet ich nie przykleja, tylko przypina zszywkami. Jak tak można niszczyć drzewa?! – zaalarmował naszą redakcją jeden z czytelników. Starostwo zamierza dokonać zgłoszenia o popełnieniu wykroczenia, polegającego na niszczeniu drzew.

Wystarczyło jedynie, żeby premier ogłosił termin jesiennych wyborów samorządowych, a na ulicach naszej gminy pojawiły się już pierwsze plakaty.

– Jesteśmy po to, aby reagować na problemy naszej lokalnej społeczności – czytamy na plakatach Piotra Chorosia ze Stowarzyszenia Mieszkam Obok.

Nasi czytelnicy zwrócili uwagę, że plakaty pojawiły się na większości drzew przy ul. Partyzantów w Chotomowie i Chotomowskiej w Jabłonnie. Plakaty zostały wbite zszywkami, co – jak twierdzą – z pewnością jest barbarzyństwem dla drzew i jednocześnie jest niezgodne z prawem. Wysłaliśmy pytania do P. Chorosia, kiedy usunie plakaty, nadal jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

– Wieszanie przedmiotowych plakatów zostało zlecone firmie, która miała je rozwiesić w miejscach do tego przeznaczonych i dozwolonych – takie inf. uzyskałem od koordynatora gminy Jabłonna. Oczywiście firma, która otrzymała zlecenie, niezwłocznie zweryfikuje miejsca – czy posiadają zezwolenie. Jeżeli będą takie miejsca, na które nie otrzymali pozwolenia – niezwłocznie zostaną usunięte. Więcej informacji nie jestem w stanie udzielić, gdyż koordynator gminy Jabłonna Pan Piotr Choroś przebywa za granicą. Gdy wróci do Polski przekażę informacje – aby się z Panem skontaktował – informuje Piotr Sękowski ze Stowarzyszenia Mieszkam Obok.

Do tej pory nP. Choroś i stowarzyszenie nie usunęli plakatów z drzew znajdujących się przy ul. Partyzantów. Z kolei plakatów przy ul. Chotomowskiej już nie ma.

– Dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i na jej podstawie dokonamy zgłoszenia o popełnieniu wykroczenia, polegającego na niszczeniu drzew – przekazuje Joanna Kajdanowicz, rzecznik prasowy starostwa.

Co na ten temat mówią przepisy kodeksu wykroczeń?

Art. 63a.
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 144.
§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.

Jabłonna Dla Mieszkańców