Cenzura w Urzędzie Gminy?

Wójt blokuje możliwość opublikowania w najbliższym numerze samorządowego biuletynu artykułu napisanego przez radnych. Jarosław Chodorski również atakuje dziennikarzy, których felietony pojawiły się w ostatnim biuletynie informacyjnym wydawanym przez mieszkańców gm. Jabłonna.

Nie wiadomo, czy w następnym roku będzie ukazywał się samorządowy biuletyn „Wieści z naszej gminy”. Urząd zaplanował na ten cel 18.000 zł, jednak podczas grudniowej Komisji Budżetowej jeden z radnych postawił wniosek dotyczący przeznaczenia wspomnianej kwoty na coś innego.

Według informacji przedstawionych przez radnego, do redakcji „Wieści z naszej gminy” został dostarczony artykuł napisany przez Radę Gminy. Mimo że teksty radnych miały ukazywać się w samorządowym biuletynie, tym razem – według radnego – wójt Chodorski nie chce wyrazić zgody na opublikowanie artykułu. W związku z tym radny złożył następujący: jeśli tekst nie zostanie zamieszczony w biuletynie, wtedy w przyszłorocznym budżecie nie znajdzie się nawet złotówka na wydawanie „Wieści z naszej gminy”. Część radnych jest zdania, że gminny biuletyn nie może być wykorzystywany jedynie do reklamy wójta. J. Chodorski nie odniósł się ani do wniosku, ani do słów radnego.

Wójt nie chce, żeby do mieszkańców i urzędników docierały biuletyny niezwiązane z Urzędem Gminy?

Podczas listopadowej sesji doszło również do ataku na lokalnych dziennikarzy, których felietony zostały wydane w Kurierze Mieszkańców Gminy Jabłonna. J. Chodorski zarzucił im, że skrzynki mieszkańców były zaśmiecane jakimś biuletynem, który szkaluje wójta i mówi nieprawdę, natomiast wręczenie kilkunastu egzemplarzy urzędnikom określił wtargnięciem do urzędu i rozniesieniem biuletynu szkalującego dobre imię wójta. J. Chodorski – podczas sesji – nie był w stanie powiedzieć, które informacje umieszczone w Kurierze były nieprawdziwe i szkalowały jego dobre imię. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy wójt próbuje wprowadzić mieszkańców w błąd.

Jabłonna Dla Mieszkańców