Budują wodociąg i kanalizację w Chotomowie

Trwa budowa wodociągu na ul. Okólnej, Polnej Żwirki i Wigury oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna w Chotomowie. Nadal nie wiadomo, czy inwestycje będą współfinansowane ze środków zewnętrznych. Jeżeli wniosek nie przejdzie weryfikacji, gmina w całości sfinansuje obie inwestycje ze środków własnych.

Już na początku poprzedniego miesiąca rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej na ul. Konopnickiej, Niecałej, Piusa XI, Kościuszki, Polnej, Okólnej oraz Żwirki i Wigury w Chotomowie. Obecnie prace są wykonywane na ostatnich trzech wymienionych ulicach.

– Sieć wodociągowa jest budowana metodą bezwykopową, wybór tego typu rozwiązania minimalizuje uciążliwości związane z realizacją inwestycji, jak również umożliwia wykonywanie prac w terenie o gęstej zabudowie oraz znacznie ogranicza ingerencję w istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej – informuje Urząd Gminy.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane 2.323 mb sieci wodociągowej. Następnie będzie ona włączona do istniejącego systemu wodociągowego w miejscu skrzyżowania ul. Polnej i Kisielewskiego oraz do istniejącego wodociągu w ul. Kościuszki. WOD-BUD Jarosław Karpiński z Dąbrówki otrzyma 886.092,00 zł za wykonanie zadania do 30 czerwca 2017 r.

Od połowy września trwa również budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna w Chotomowie.  Zgodnie z umową zostanie wybudowane ponad 5 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto u zbiegu ul. Partyzantów i Jasnej powstanie pompownia ścieków sanitarnych „Jasna”. INSTALBUD z Rzeszowa ma czas do końca października 2017 roku na wykonanie prac. Koszt inwestycji to 3.186.485,39 zł.

Obecnie inwestycje są realizowane bez zewnętrznych środków finansowych. Urząd Gminy ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010, ale nie wiadomo, czy wniosek przejdzie pozytywnie weryfikację. Jeżeli nie, wtedy inwestycje zostaną sfinansowane tylko i wyłącznie z gminnych pieniędzy.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy