Budują Szkolną: wąska jezdnia i szerokie chodniki

Do 31 sierpnia ma zakończyć się modernizacja ulicy Szkolnej w Jabłonnie. Mieszkańcy dopytują, dlaczego przebudowywana jezdnia jest bardzo wąska, natomiast chodniki zbyt szeroki. Czy samochody będą w stanie mijać się?

– Przebudowa ulicy Szkolnej w Jabłonnie polega na poprawie stanu technicznego drogi poprzez przebudowę jej nawierzchni wraz z wykonaniem robót towarzyszących oraz poprawienie odwodnienia na przedmiotowym odcinku – informuje Urząd Gminy.

W ramach wykonywanych prac zostanie przedłużona istniejąca ścieżka rowerowa od strony ronda S2. Mieszkańcy zwracają uwagę, że przebudowa spowodowała, iż została zmniejszona szerokość jedni, przez co pojazdy będą miały problem, żeby swobodnie wymijać się. Wspomniana szerokość jezdni wynosi 5,5 m, natomiast w rejonie projektowanego azylu dla pieszych do 5 m na długości ok. 26 m.

– Miejscowe przewężenie jezdni ma na celu uspokojenie ruchu w rejonie przejścia dla pieszych – przekonują urzędnicy, dodając, że jezdnia została zaprojektowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Zapytaliśmy, czy jezdnia nie mogła zostać poszerzona poprzez zwężenie chodników. Niektórzy mieszkańcy wskazują bowiem, że są one zbyt szerokie.

– Z uwagi na zapewnienie szczególnego bezpieczeństwa ruchu pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej chodniki zostały zaprojektowane w szerokości 2,0-2,5 m. Na przedmiotowej ulicy znajduje się Szkoła Podstawowa i w sezonie szkolnym odbywa się tam wzmożona komunikacja piesza a ruch jezdny w tym miejscu powinien uspokojony – odpowiada Urząd Gminy.

Prace na ulicy Szkolnej mają zakończyć się do 31 sierpnia. Nie dziwi więc fakt, że dziś w jej okolicy można było spotkać robotników i sprzęt budowlany. M.in. były montowane spowalniacze, a trzeba jeszcze wykonać oznakowanie czy uprzątnąć ulicę po trwających pracach. Obecnie mieszkańcy częściej chodzą po jezdni niż korzystają z chodników, ponieważ te nie są jeszcze uporządkowane. To jednak nie przeszkadzało wójtowi Chodorskiemu, żeby w ostatnią niedzielę wprowadzić mieszkańców w błąd i poinformować, iż ulica jest już przebudowana.

wojt

fot. Print Screen / Facebook – profil użytkownika Jarosław Chodorski

Jabłonna Dla Mieszkańców