Brak środków zewnętrznych na wymianę pieców

Urząd Gminy nie uzyskał dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na modernizację kotłowni na terenie gm. Jabłonna. Żeby program mógł dojść do skutku, gmina dofinansuje wymianę pieców z własnego budżetu.

– Osoby, które zgłaszały chęć uczestnictwa w programach ze źródeł zewnętrznych, zostaną uwzględnione w programie gminnym. Zostaje zachowana zasada kolejności zgłoszeń. Dofinansowanie wynosi 75% do wartości nowego kotła, ale nie więcej niż 5 000 zł – informuje Urząd Gminy.

Obecnie trwają przygotowywania nad uchwałą Rady Gminy oraz regulaminem przyznawania dofinansowania. Przedstawienie projektu uchwały planowane jest na maj br. Po przyjęciu uchwały i zapewnieniu środków na realizacje zadania w budżecie gminy, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami będą kontaktować się z osobami, które złożyły zgłoszenia uczestnictwa w programie „Ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna”.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. UM Legionowo