Benckiser odmówił wsiom zachodnim

Firma Reckitt Benckiser odmówiła podłączenia wsi zachodnich do wodociągu. Radny Syguła już w maju mówił, że ten rok będzie zupełnie stracony m.in. pod względem zwodociągowania gminy.

Na początku maja Urząd Gminy wysłał pismo do Reckitt Benckiser, w którym zapytał o możliwość podłączenia do wodociągu.

– Jeżeli w lutym rozmawialiśmy o skanalizowaniu i zwodociągowaniu gminy, a pismo do Benckisera zostało wysłane 7 maja, to jest to już przesada. Nie macie na razie żadnej koncepcji i to jest niepoważne. My przejmujemy się tym tematem, a panowie nie. Ten rok będziemy mieli zupełnie stracony – już w maju radny Arkadiusz Syguła zwracał uwagę wójtowi Jarosławowi Chodorskiemu  i jego zastępcy Marcinowi Michalskiemu.

Niedawno dowiedzieliśmy się, jaki jest efekt rozmów między gminą, a wspomnianą firmą.

– Benckiser jasno powiedział, że nie posiada wody dla gm. Jabłonna – poinformował w listopadzie wicewójt Michalski.

Wcześniej przyłączenia odmówił Nowy Dwór Mazowiecki. Wicewójt Michalski twierdzi jednak, że gm. Wieliszew będzie w stanie dostarczyć wodę dla zachodniej części naszej gminy. Warunkiem jest uregulowanie spraw gruntowych i własnościowych, co pozwoli na rozbudowę sieci wodociągowej.

Jabłonna Dla Mieszkańców