Będzie rozbudowa gimnazjum w Chotomowie?

Gmina Jabłonna zamierza kupić działkę przylegającą do Publicznego Gimnazjum w Chotomowie. Grunt o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych kosztuje 170 tysięcy złotych. Możliwe, że w przyszłości powstanie tam boisko sportowe.

170.000 zł ma kosztować zakup gruntu o powierzchni ok. 1012 metrów kwadratowych, który znajduje się przy ul. Pięknej w bezpośrednim sąsiedztwie chotomowskiego gimnazjum. Z propozycją transakcji wstąpili właściciele działki.

Obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jednakże w listopadzie poprzedniego roku podjęto uchwałę o przystąpieniu do zmiany mpzp w tym rejonie Chotomowa. Przeznaczenie pozyskanej działki miałoby zostać zmienione na cele oświatowe.

– Przygotowujemy dokumenty, żeby zrobić obwieszczenie do składania wniosków do tego planu – odpowiedział pod koniec poprzedniego miesiąca wójt Jarosław Chodorski, gdy zapytano go, kiedy gmina przystąpi do zmiany planu.

J. Chodorski obiecywał, że obwieszczenia można spodziewać się do końca stycznia. Mimo że mamy już połowę lutego, obwieszczenia nie ma ani na stronie internetowej gminy, ani w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jabłonna Dla Mieszkańców