Będzie plan na inwestycje

Już niedługo rozpoczną się prace nad wykonaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Możliwe, że ten dokument – o który zabiegają radni – zmieni podejście włodarzy gm. Jabłonna do planowania inwestycji. Obecnie temat inwestycji jest jedną z największych bolączek w jabłonowskim samorządzie.

Podczas październikowej sesji Rada Gminy przegłosowała uchwały dotyczące rozpoczęcia prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz powołaniem komisji doraźnej, która będzie zajmowała się opracowaniem WPI.

– Jako radni powinniśmy mieć wpływ na opracowanie najbardziej strategicznego dokumentu dotyczącego inwestycji i perspektyw rozwoju naszej gminy. To jest ważne, żeby radni uczestniczyli w pracach komisji, która powinna być również rozszerzona o pracowników urzędu, będących wsparciem merytorycznym – mówi radny Adam Krzyżanowski.

Opracowanie WPI ma przyczynić się do tego, że inwestycje na terenie gm. Jabłonna będą realizowane w bardziej przemyślany sposób aniżeli dotychczas. WPI będzie również stanowił politykę inwestycyjną  oraz będzie dokumentem pomocniczym przy aplikowaniu o środki zewnętrzne.

– Pomysł pana Krzyżanowskiego jest jak najbardziej słuszny ze względu na to, iż to my znamy potrzeby naszej gminy i dobrze byłoby, gdybyśmy to my jako radni i jako urząd wypracowali ten program – stwierdził Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

W. Modzelewski obawiał się, że gdyby zlecono opracowanie WPI przez firmy zewnętrzne, powstałaby wieloletnia prognoza, która byłaby optymistyczna, a nie realistyczna.

Warto dodać, że m.in. brak wieloletniego pomysłu na inwestycje doprowadził do obecnej sytuacji z Przedszkolem Gminnym w Chotomowie. Mimo coraz gorszego stanu budynku, wójt Jarosław Chodorski przez blisko 3 lata sprawowania urzędu, nawet nie myślał o budowie nowego przedszkola w Chotomowie.

Jabłonna Dla Mieszkańców