Będą inwestycje we wsiach zachodnich. Jakie?

Dziś na terenie Filii GCKiS w Skierdach odbyła się konferencja w sprawie inwestycji, które będą wykonywane w latach 2018-2023 we wsiach zachodnich. Adam Krzyżanowski deklaruje, że jako wójt gm. Jabłonna położy duży nacisk na inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz remonty dróg.

Podczas dzisiejszej konferencji Adam Krzyżanowski, kandydat na wójta gm. Jabłonna oraz Teresa Gałecka i Waldemar Kozicz, kandydaci do Rady Gminy przedstawili propozycje KWW Adama Krzyżanowskiego „Chcemy Zmian” odnośnie inwestycji we wsiach zachodnich. Kandydaci podkreślili, że przedstawione propozycje zostały wypracowane w wyniku konsultacji z mieszkańcami.

Priorytetem nowej kadencji będzie realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Szczególnie ważna będzie budowa wodociągu w Bożej Woli, gdzie w przeszłości funkcjonowało wysypisko odpadów i woda jest w fatalnym stanie. Jak przyznała T. Gałecka, istnieje możliwość budowy Stacji Uzdatniania Wody w Suchocinie, co pozwoliłoby na zwodociągowanie wszystkich okolicznych wsi. Równie ważna będzie budowa kanalizacji – dzięki staraniom m.in. T. Gałeckiej oraz dobrej współpracy z gm. Wieliszew taka inwestycja rozpocznie się w Janówku Drugim prawdopodobnie już w przyszłym roku.

Podczas konferencji poruszono również temat oświaty. A. Krzyżanowski planuje powstanie co najmniej punktu przedszkolnego w Skierdach bądź Rajszewie. Zapowiada również znalezienie gruntu, na którym w przyszłości powstanie nowy żłobek lub przedszkole. Ważną kwestią będzie także modernizacja placów zabaw, które obecnie są przestarzałe.

Mieszkańcy wsi zachodni mogą liczyć na usprawnienie komunikacji lokalnej. Zmiany zostaną wprowadzone w oparciu o konsultacje z mieszkańcami i ich potrzeby. Będą również budowane bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki rowerowe, a nie tak jak na ul. Modlińskiej w Jabłonnie jedynie wymalowane czerwoną farbą.

– Każdy raport mówi, że wały przeciwpowodziowe są w opłakanym stanie. Będziemy pilnowali, aby wały nie zostały zapomniane, tylko doprowadzimy do ich modernizacji. Jest to ważne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom – mówił dalej A. Krzyżanowski.

Jak powiedział kandydat na wójta, obecna kadencja jest nacechowana bylejakością w zakresie utrzymania dróg gminnych. Ma to się zmienić w kolejnych latach – pozimowe naprawy dróg będą wykonywane jeszcze wiosną. Zostaną zabezpieczone środki finansowe na położenie tzw. dywaników asfaltowych, tak by mieszkańcy nie musieli niszczyć samochodów na dziurawych drogach. Z kolei tam, gdzie zostanie wybudowana kanalizacja i wodociąg, drogi będą kompleksowe przebudowywane.

Kolejną deklaracją jest oświetlenie przejść dla pieszych i przystanków autobusowych wzdłuż drogi z Nowego Dworu do Jabłonny. Bezpieczeństwo podniesie także opracowanie sieci monitoringu, która uwzględni również tereny we wsiach zachodnich.

– Gminę Jabłonna stać na takie wydatki. Musimy opracować wieloletni plan inwestycyjny, który pozwoli nam na rozsądne planowane inwestycji. Ważnym elementem będą środki zewnętrzne. W kończącej się kadencji inwestycje były wykonywane bez takiego planu i poszczególne środki były po prostu rozszarpywane na poszczególne sołectwa. Często też wójt doprowadzał do sytuacji, że rezygnowano z jednych inwestycji kosztem innych bez przeprowadzenia jakichkolwiek analiz – mówił A. Krzyżanowski.

W skład tzw. wsi zachodnich wchodzą sołectwa: Boża Wola, Janówek Drugi, Rajszew, Skierdy, Suchocin, Trzciany i Wólka Górska.

Jabłonna Dla Mieszkańców