Ambulatorium w Legionowie już działa

Od 3 marca br. mieszkańcy powiatu legionowskiego, w nagłych wypadkach, mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy medycznej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej. Działalność ambulatorium, które jest czynne wieczorami, w weekendy i święta, finansuje Powiat Legionowski.

W czerwcu ubiegłego roku starosta Robert Wróbel oraz włodarze wszystkich gmin powiatu legionowskiego podpisali list intencyjny. Zapowiadał on utworzenie ambulatorium, świadczącego usługi w zakresie chirurgii i ortopedii w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Legionowo”. Była to reakcja na potrzebę zapewnienia mieszkańcom pomocy medycznej w czasie, kiedy przychodnie już nie pracują, czyli wieczorami, w weekendy oraz święta. Dotychczas pacjenci, którzy doznali urazu zmuszeni byli udawać się na warszawskie SOR-y lub izby przyjęć szpitali w Nowym Dworze Mazowieckim lub Pułtusku, spędzając tam długie godziny w oczekiwaniu na udzielenie pomocy. Teraz mogą skorzystać z usług legionowskiego ambulatorium, które działa w dni powszednie w godzinach 19-24 oraz w weekendy i święta w godzinach 8-24.

Pierwsze dni funkcjonowania ambulatorium potwierdziły zasadność i potrzebę jego uruchomienia. Kilkudziesięciu mieszkańców już otrzymało niezbędną pomoc.

– Zgłaszają się pacjenci z drobnymi urazami, stłuczeniami i ranami, czyli dokładnie tacy, na jakich tu czekamy. Nie muszą już jechać do Warszawy i wyczekiwać w kolejkach na ostrym dyżurze, bo ich obrażenia nie stanowią zagrożenia życia, a więc nie są pilne. Tutaj zostają szybko przyjęci i opatrzeni – mówi dr Łukasz Czarnocki, ortopeda dyżurujący w ambulatorium.

Tylko dla mieszkańców
Ambulatorium w całości finansowane jest ze środków samorządowych. Na razie są to pieniądze z budżetu Powiatu Legionowskiego, ale docelowo ciężar utrzymania jednostki zadeklarowały się ponieść wszystkie gminy. W związku z tym bezpłatnie ze świadczeń oferowanych przez ambulatorium mogą skorzystać tylko mieszkańcy powiatu, po okazaniu w rejestracji dowodu osobistego oraz podpisaniu oświadczenia o zamieszkaniu na naszym terenie. Pozostali pacjenci mają możliwość uzyskania pomocy odpłatnie, na podstawie obowiązującego w NZOZ „Legionowo” cennika usług medycznych.

Zakres pomocy
Około 17 tys. mieszkańców powiatu korzysta corocznie z pomocy oddziałów ratunkowych. Powstanie ambulatorium sprawi, że część z nich tę pomoc otrzyma na miejscu. Zakres realizowanych w ambulatorium świadczeń obejmuje szycie i opatrywanie ran, unieruchamianie złamań nie wymagających cięć chirurgicznych (wraz z diagnostyką obrazową), rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, kierowanie do szpitala na ostry dyżur pełniony w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz inne drobne zabiegi możliwe do wykonania w warunkach ambulatorium z wykorzystaniem wiedzy medycznej dyżurującego lekarza (np. usuwanie ciał obcych z oczu, nosa czy jamy ustnej).Pacjenci w ciężkim stanie, którym nie będzie można udzielić pomocy na miejscu zostaną przewiezieni do szpitala transportem medycznym, znajdującym się na wyposażeniu ambulatorium.

– Należy pamiętać, że ambulatorium przeznaczone jest dla nagłych przypadków, czyli świeżych złamań i zranień. Nie będą w nim udzielane konsultacje specjalistyczne ani świadczone usługi zdejmowania szwów, zmieniania opatrunków czy wykonywania planowych zastrzyków – zaznacza Iwona Wyrozębska, koordynator ambulatorium.

Jak to działa?
Każdy pacjent ambulatorium otrzyma od lekarza dyżurnego informację o postawionej diagnozie, zakresie zastosowanych procedur zabiegowych i zaleconych lekach. Po przedstawieniu jej lekarzowi POZ, pacjent dalsze leczenie będzie mógł kontynuować w oparciu o ubezpieczenie społeczne, czyli w ramach NFZ.

Ambulatorium finansowane jest ze środków samorządowych, a nie z ubezpieczenia społecznego (NFZ). W efekcie recepty wypisywane przez lekarzy dyżurujących w ambulatorium nie podlegają refundacji, czyli są pełnopłatne, a wydawane skierowania do lekarza specjalisty lub na badania nie obowiązują w ramach umów z NFZ.

Nie zamiast szpitala
Od lat Powiat Legionowski zabiega o budowę na swoim terenie szpitala. Postawienie budynku, a na ten cel środki w samorządzie znalazłyby się natychmiast, to jednak dopiero początek. Bez kontraktu NFZ, czyli zapewnionego finansowania z budżetu ministerstwa zdrowia, funkcjonowanie placówki nie jest możliwe. Rozwiązanie tego problemu może nastąpić tylko w oparciu o system ubezpieczeń społecznych. Pod koniec ubiegłego roku pojawiła się obietnica budowy szpitala na terenie przychodni wojskowej na os. Piaski w Legionowie, której inwestorem ma być Ministerstwo Obrony Narodowej. Samorząd Powiatu Legionowskiego i samorządy gminne zadeklarowały pomoc i współpracę przy tej inwestycji. Będąc więc dobrej myśli, na razie Powiat Legionowski uruchomił dla mieszkańców ambulatorium chirurgiczno-urazowe, jednocześnie życząc im zdrowia i jak najmniej powodów, by je odwiedzać.

Powiat Legionowski