Akcja Bezpieczny Transport

Dziś policjanci Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji i słuchacze kursu specjalistycznego wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie po raz kolejny realizują wspólne działania prewencyjno-kontrolne pod kryptonimem „BEZPIECZNY TRANSPORT”.

W działania, w ramach programowych zajęć praktycznych z zagadnień dot. kontroli transportu drogowego i stanu technicznego pojazdu, zaangażowani są słuchacze kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego. Podjęte czynności mają na celu m.in. eliminację z dróg osób kierujących po spożyciu alkoholu oraz przeprowadzenie kontroli stanu technicznego pojazdów, sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku, liczby osób przewożonych w pojeździe, przestrzegania norm czasu jazdy i postoju, przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, przewozu towarów niebezpiecznych, a także przewozu ładunków pojazdami nienormatywnymi.

Źródło: KPP Legionowo