Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły

Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą przyszły rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. W ten sposób polscy parlamentarzyści po raz pierwszy uhonorowali przepływającą przez środek naszego kraju rzekę.

Zdaniem fundacji Rok Rzeki Wisły, która reprezentuje Społeczny Komitet Obchodów i jest współpomysłodawcą inicjatywy, przyjęta przez Sejm uchwała przyczyni się do wypromowania Wisły jako unikalnego obszaru naturalnego i turystycznego, zwróci uwagę na jej potencjał edukacyjny i gospodarczy – zwłaszcza w skali lokalnej, a także położy nacisk na jej rolę kulturowo, a nawet państwowotwórczą.

Celem Roku Wisły jest uruchomienie energii i działań na wielu poziomach, ale również stworzenie trwałych efektów, projektów, cyklicznych działań, produktów turystycznych w następujących dziedzinach: kultura  i dziedzictwo narodowe, rekreacja i turystyka, ekologia i natura, mała infrastruktura wodna i mała żegluga rzeczna

We wsparcie Roku Wisły zaangażowały się władze lokalne i wojewódzkie. Dzięki temu na ich terenach będą realizowane projekty mające na celu gospodarczą, turystyczną i kulturalną aktywizację nadwiślańskich społeczności.

Źródło: Powiat Legionowski