1 marca wystartuje rekrutacja dla przedszkolaków

Uwaga rodzice! 1 marca rozpocznie się rekrutacja do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017:
– 1-15 marca: złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji
– 16-21 marca: weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i załączonych dokumentów
– 11 kwietnia, godz. 14.00: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– 12-15 kwietnia: potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
– 18 kwietnia, godz. 16.00: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017:
– 6-8 czerwca: złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji
– 9-14 czerwca: weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i załączonych dokumentów
– 16 czerwca, godz. 14.00:  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– 17-20 czerwca: potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
–  21 czerwca, godz. 16.00: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Formularze:

Deklaracja kontynuacji

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola

Wola korzystania z przedszkola

Wzory oświadczeń