Zyskali prawie 80 tysięcy złotych

Blisko 80 tysięcy złotych zyskał Urząd Gminy na zamianie nieruchomości przy ul. Chotomowskiej w Jabłonnie.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości położonych w rejonie ul. Chotomowskiej.

– Istota zamiany polega na tym, że dwie strony umawiają się, że wnoszą swoje nieruchomości i zamieniają je, żeby poprawić warunki zagospodarowania swojej nieruchomości. Interes gminy wyrażał się w tym, że gmina przeznaczyła na drogę publiczną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część działek należących do mieszkańca – tłumaczyła Joanna Gwadera, sekretarz gminy.

Według operatów szacunkowych wartość 3 działek gminnych o pow. 2.280 metrów kwadratowych wynosi 432.555,33 zł, natomiast 6 prywatnych o pow. 2.297 metrów kwadratowych – 355.007,00 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą mieszkaniec przekaże gminie 77.548,33 zł, co stanowi różnicę wartości zamienianych nieruchomości.

Jabłonna Dla Mieszkańców, na zdjęciu ul. Chotomowska