Zwołano nadzwyczajną sesję Rady Gminy

W najbliższą środę odbędzie się XIV – nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jabłonna. Zaplanowano również posiedzenia merytorycznych komisji. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Mimo że według harmonogramu, październikowa sesja powinna odbyć się już w ubiegłą środę, ta nie została zwołana. Niespodziewanie 28 października o godz. 10.00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie będzie miała miejsce sesja nadzwyczajna. Prawdopodobnie właśnie wtedy dowiemy się, dlaczego zdecydowano się na zwołanie posiedzenia właśnie w takim trybie.

Porządek obrad najbliższej sesji prezentuje się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015,
2) zmiany uchwały Nr XXX/263/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z obiektów gminnych basenu i boiska przekazywanych Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie w trwały zarząd,
3) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna.
4) wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Jabłonna oraz ustanawiania służebności gruntowych i służebności przesyłu,
5) zmiany stawki procentowej dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,
6) nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna,
7) zmiany uchwały nr XIII/128/2011 z dnia 26 października 2011 dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie do podziału nieruchomości,
8) stanowiska Rady Gminy dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
9) stanowiska Rady Gminy dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
• Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
• Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz wójta gminy złożonych na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 oraz za rok 2014,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Z projektami uchwał można zapoznać się TUTAJ.

Ponadto w najbliższych dniach odbędą się posiedzenia komisji:
– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (poniedziałek, godz. 15.00 w Urzędzie Gminy) zapozna się m.in. z programem obchodów na Święto Niepodległości i otrzyma informacje nt. budowy gimnazjum w CEKS, jak również w kwestii działalności przedszkoli i szkół niepublicznych,
– Komisja Rozwoju (wtorek, godz. 9.00 w Urzędzie Gminy) podejmie tematy m.in. stanu prawnego oraz technicznego dróg na terenie gminy, budynków komunalnych, łącznika ul. Konopnickiej i Łąkowej oraz budowy boiska w tej okolicy,
– Komisja Budżetowa (wtorek, godz. 14.00 w Urzędzie Gminy),
– Komisja Spraw Społecznych (środa, godz. 9.30 w Domu Ogrodnika).

Jabłonna Dla Mieszkańców