Zostali odznaczeni za udział w Powstaniu Warszawskim

Pięciu mieszkańców gm. Jabłonna zostało odznaczonych z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Tym samym doceniono ich udział w narodowościowym zrywie.

Teresa Jasińska, Michalina Kuklewska, Władysława Szarlińska, Janina Ołdakowska-Jarosz i Edward Hadryś “Kadryl” zostali odznaczeni przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Związek Powstańców Warszawskich. Podczas uroczystości w legionowskim ratuszu otrzymali okolicznościowe medale i dyplomy uznania dla uczestników walk o niepodległość Polski.

– Wykorzystuję każdą okazję, aby móc się wam nisko pokłonić i podziękować za wasz wkład i trud. Nigdy tych słów podzięki nie jest dosyć. Bo to nie tylko lata wojny. To też okres po wojnie, kiedy musieliście stawić czoło tamtym trudnym czasom, kiedy budowaliście ten kraj na nowo, kiedy zaprowadzaliście w nim ład i porządek, aby wasze dzieci i wnukowie, abyśmy i my mogli żyć w bezpiecznych czasach – mówiła minister Bożena Żelazowska, zastępca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Nie zabrakło również przemówienia starosty legionowskiego Jana Grabca: – Dzięki waszej aktywności pamięć Armii Krajowej, o Powstaniu Warszawskim trwa nie tylko o na kartach książek i publikacji historycznych, nie jest zamknięta w murach muzeów, ale jest żywa w sercach kolejnych pokoleń młodych ludzi, z którymi się spotykacie, przed którymi dajecie świadectwo podczas uroczystości patriotycznych i spotkań. Prezentujecie dumnie biało-czerwoną opaskę, wznosząc sztandar Armii Krajowej, Szarych Szeregów, ukazując swoją obecnością, że te czasy, choć dla wielu dziś żyjących odległe, są bliskimi sercu każdego Polaka i że wasza w tych czasach postawa jest pamiętana.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Powiat Legionowski