Zmiana firmy odśnieżającej drogi. Zabrakło pieniędzy na odśnieżanie?

Urząd Gminy rozwiązał umowę z firmą odpowiedzialną za odśnieżanie dróg, zarzucając jej nierzetelność. Z kolei właściciel firmy twierdzi, że zakończenie współpracy było spowodowane wyczerpaniem środków przewidzianych na zimowe utrzymanie dróg. – Skończyły się pieniądze, natomiast aneks do umowy nie został przygotowany. Nie pracuję za darmo – mówi Władysław Szulc z firmy „TIP-TOP”.

Jabłonowski urząd poinformował dziś, że zakończył współpracę z firmą „TIP-TOP”, która od kilku tygodni była odpowiedzialna odśnieżanie dróg, chodników i ciągów pieszo-jezdnych.

– Opady śniegu i ciężkie warunki atmosferyczne spowodowały bardzo trudną sytuację związaną z zalegającym śniegiem. W dbałości o bezpieczeństwo Mieszkańców, w związku z niewywiązywaniem się z umowy Wykonawcy odpowiedzialnego za odśnieżanie, została podjęta decyzja o rozwiązaniu umowy z nierzetelną firmą. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, już od dziś, tj. 10.02.2021 r. zadania związane z odśnieżaniem zostały zlecone nowemu Wykonawcy. Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do lepszego zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa na lokalnych drogach – poinformował Urząd Gminy.

Urzędnicy nie podali nazwy nowej firmy i kwoty za jaką będzie świadczyć swoje usługi. Możliwe, że nowa firma pracuje interwencyjnie.

Nie ma pieniędzy to nie ma odśnieżania?

O komentarz w sprawie zakończenia współpracy poprosiliśmy właściciela dotychczasowego wykonawcy.

– Skończyły się środki, natomiast urząd nie przygotował aneksu do umowy. Nie mam papieru, więc jak mam robić? Chciałby pan pracować za darmo? Środki na odśnieżanie zostały wyczerpane wczoraj – mówi Władysław Szulc, właściciel firmy „TIP-TOP”.

– Nie chcę wypowiadać się, co do oświadczenia gminy. To jest tak konfliktowa gmina, że po prostu nie chcę… Poza tym mam tyle roboty, że nie muszę tam pracować. Z tą gminą nie chcę już mieć nic do czynienia, bo według mnie są tam nieodpowiedzialni ludzie – dodaje właściciel firmy.

Zdaniem Władysława Szulca jabłonowski urząd nie przewidział, że obecna zima może być tak sroga i nie przygotował odpowiednich środków na odśnieżanie, jak również odwlekał przygotowanie aneksu. Władysław Szulc zauważa także, że wyjazdy pojazdów były rejestrowane i jego firma jeździła tam, gdzie była wysyłana.

Urząd Gminy w poprzednim roku podpisał z „TIP-TOP” dwie umowy na zimowe odśnieżanie, które opiewały na kwoty 363.258,39 zł i 154.453,12 zł.