Zmarł były proboszcz parafii w Jabłonnie – ks. Tadeusz Wasiluk

W Wielki Piątek zmarł były proboszcz Parafii MB Królowej Polski w Jabłonnie – ks. prał. Tadeusz Wasiluk. Przez wiele lat był silnie związany z jabłonowską społecznością. Jego potrzeb odbędzie się w środę w Rembertowie. Parafia MB Królowej Polski w Jabłonnie organizuje autokar, który zawiezie wiernych na uroczystości pogrzebowe.

W piątek, 14 kwietnia w Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie we wczesnych godzinach porannych zmarł ks. prał. Tadeusz Wasiluk. W chwili śmierci miał 78 lat i pełnił 53. rok posługi kapłańskiej.

Jak informuje Kuria Biskupia Warszawsko-Praska pogrzeb byłego proboszcza Parafii MB Królowej Polski w Jabłonnie odbędzie się w środę, 19 kwietnia. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza Święta w Domu Księży Emerytów w Otwocku, natomiast o godz. 14.00 Msza pogrzebowa w Parafii MB Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie przy ul. Grzybowej 1.

kswasiluk

Dla wiernych z terenu jabłonowskiej parafii będzie organizowany specjalny autokar, który zabierze parafian do Rembertowa. Wyjazd zaplanowano na godz. 12.00 sprzed kościoła w Jabłonnie. Chętni mogą zapisywać się w parafii na wyjazd. Należy pamiętać, że ks. Wasiluk poprosił w testamencie, aby nie przynosić na pogrzeb kwiatów, ale w zamian zamówić w jego intencji Mszę Świętą. Wspomniane Msze Święte można zmawiać codziennie na dodatkową godzinę, tj. 8.00.

Ks. prał. Wasiluk urodził się 30 stycznia 1939 roku w Dołsze niedaleko Siedlec. Przez 21 lat (22.06.1993-23.08.2014) był proboszczem Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. W tym czasie dał się poznać jako znakomity przewodnik w wierze i budowaniu wspólnoty na terenie parafii. W 2014 roku został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna. Współpracował z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, nieodpłatnie odprawiał Msze pogrzebowe dla najuboższych mieszkańców naszej gminy, bezpłatnie udostępniał miejsca do ich pochówku. Wspierał również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie, które znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej i finansował im obiady oraz wycieczki szkolne. Razem z Fundacją Dzielna Matka współorganizował spotkania świąteczne dla dzieci niepełnosprawnych. Uczestniczył w staraniach o budowę kościoła w Rajszewie. W kazaniach i wystąpieniach kładł nacisk na patriotyzm, był inicjatorem postawienia obelisku ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej.

Ks. Wasiluk święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 24 maja 1964 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Wincentego a Paulo w Otwocku, św. Wawrzyńca DM w Kutnie, Świętej Trójcy w Ząbkach oraz św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie-Ursusie. W latach 1964-1972 był diecezjalnym duszpasterzem osób głuchoniemych Archidiecezji Warszawskiej. W grudniu 1977 roku został mianowany proboszczem Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku Mińskim i pełnił tę funkcję do 15 marca 1982 roku. Następnie był proboszczem Parafii Świętej Trójcy w Kołbieli (do 1988 roku) oraz Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim (do 1993 roku). Sprawując te funkcje był jednocześnie wicedziekanem, a następnie dziekanem Dekanatu Siennickiego. Jako proboszcz w Mińsku Mazowieckim był dziekanem Dekanatu Mińskiego – Narodzenia NMP. Jak wspominaliśmy, przez 21 lat był proboszczem Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Po osiągnięciu wieku emerytalnego zamieszkał (w sierpniu 2014 roku) w Domu Księży Emerytów w Otwocku.

Warto dodać, że we wrześniu 1985 roku został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu. Biskup Kazimierz Romaniuk w 1993 roku powołał go do Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Kuria Biskupia Warszawsko-Praska