Złóż wniosek do wójta o umorzenie podatku i opłaty za śmieci. Z powodu koronawirusa masz do tego prawo

– W ramach obecnie obowiązujących przepisów istnieje możliwość składania wniosków o ulgi w podatkach i opłatach – informuje Jarosław Chodorski. Wójt gm. Jabłonna zachęca mieszkańców i przedsiębiorców do składania wniosków m.in. o umorzenie opłat za odbiór odpadów komunalnych czy zwolnienie z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Z takim wnioskiem może wystąpić każdy, kto odczuwa finansowe skutki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. 

– Sytuacja z którą przyszło nam się zmagać, odciska coraz głębsze piętno na życiu gospodarczym naszego Kraju. Setki tysięcy polskich przedsiębiorstw znajdują się dzisiaj w wyjątkowo ciężkim położeniu. Problem ten dotyka również naszej Gminy. Dlatego opracowujemy pakiet wsparcia dla naszych lokalnych przedsiębiorstw. Informujemy jednocześnie, że w ramach obecnie obowiązujących przepisów istnieje możliwość składania wniosków o ulgi w podatkach i opłatach – przekazuje wójt Jarosław Chodorski.

Firmy nie zarabiają, pracownicy siedzą w domu

W ostatnich dniach przedsiębiorcy z terenu gm. Jabłonna alarmowali, że z powodu koronawirusa z usług ich firm korzysta niewielu klientów. Wiele firm w praktyce nie jest w stanie prowadzić swoich działalności, ponieważ nie może przyjmować klientów lub na ich produkty bądź asortyment znacząco spadło zapotrzebowanie. Na kłopoty finansowe narzekają także zwykli mieszkańcy, którzy nie mogą dojeżdżać do pracy, nie pracują zdalnie, a ich wypłaty będą niższe niż dotychczas.

W związku z tym warto wystąpić do wójta gm. Jabłonna z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych lub/i opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Wypełnione dokumenty należy wysłać na adres: urzad@jablonna.pl. Poniżej znajdują się wzory do pobrania.

Te wnioski składamy do Urzędu Gminy Jabłonna

Wniosek o przyznanie ulgi – DOCX lub PDF

Oświadczenie o stanie majątkowym – DOCX lub PDF

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – XLS lub PDF

O umorzeniu podatku decyduje tylko wójt

Należy pamiętać, że decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej jest uznaniowa. To wójt gm. Jabłonna decyduje, czy przyzna ci zwolnienie z obowiązku zapłaty zaległego podatku.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej składa się najwcześniej dzień po terminie płatności podatku. Nie należy robić tego wcześniej, gdyż umorzenie dotyczy tylko zaległości podatkowych. Nie można też zwlekać zbyt długo ze złożeniem wniosku, bo jeśli urząd nie umorzy ci płatności, to zapłacisz należną zaległość wraz z odsetkami. Warto wiedzieć również, że jeśli złożysz wniosek o umorzenie zaległości podatkowej przed terminem płatności, ale decyzja zostanie wydana po upływie tego terminu, to organ podatkowy będzie uprawniony do umorzenia twojej zaległości, która w momencie podejmowania decyzji już istnieje.

Jak długo poczekasz na odpowiedź?

Jeśli twój wniosek jest niepełny lub zawiera błędy formalne, urząd wezwie ciebie do uzupełnienia informacji. Masz na to 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy – otrzymasz postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia twojego wniosku. Na postanowienie możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia jego otrzymania.

Urząd załatwi twoją sprawę w ciągu miesiąca, a jeśli będzie trudniejsza – w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może się wydłużyć, gdy trzeba będzie wykonać dodatkowe czynności dla wyjaśnienia sprawy. Ponadto na czas trwania postępowania wpływają okresy zawieszenia postępowania lub opóźnienia (z twojej przyczyny lub niezależne od urzędu).

[CZYTAJ WIĘCEJ] Umorzenie zaległości podatkowej