Zebranie w zapomnianej Bożej Woli

– W ten poniedziałek odbędzie się zebranie wiejskie w Bożej Woli. Pewnie jak zwykle skończy się tylko na obietnicach, bo przez 4 lata wójt nie rozwiązał najbardziej istotnych problemów. O Bożej Woli pewnie przypomni sobie dopiero przed wyborami – pisze do nas mieszkaniec Bożej Woli. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie inwestycje nadal nie zostały zrealizowane.

W tym tygodniu odbędą się kolejne zebrania wiejskie, podczas których zostaną podzielone fundusze sołeckie. Pierwsze z nich planowane jest w poniedziałek, 3 września w Bożej Woli. Spotkanie w Klubie Rolnika rozpocznie się o godz. 18.00. Dzień później – również o godz. 18.00 – spotkają się mieszkańcy Suchocina. Ostatnie zebranie odbędzie się w czwartek, 6 września w filii GCKiS w Skierdach, gdzie będą obradować mieszkańcy tamtejszego sołectwa. Początek zebrania o godz. 18.00.

Na co mogą narzekać mieszkańcy Bożej Woli? Sprawdziliśmy.

Brak kanalizacji i wodociągu:

Brak sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Dębową i Modrzewiową:

Brak bieżącego utrzymania dróg gruntowych, m.in. Brzozowej, Leśnej i Magnolii:

Zniszczony asfalt i chodnik oraz niedziałające oświetlenie na ul. Modrzewiowej:

Zarośnięte chodniki przy drodze wojewódzkiej i ul. Dębowej:

Brak chodnika do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Leśną:

Niewyremontowana część mieszkalna Klubu Rolnika: