Zebranie sołeckie w Janówku Drugim

W piątek (7.08) o godz. 18.00 w Janówku Drugim odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy przedstawią swoje propozycje dotyczące budżetu na 2021 rok. Podczas spotkania zostanie też uchwalone stanowisko mieszkańców w sprawie wysokości opłaty za kompostowanie odpadów BIO.

Zebranie zwołane przez sołtysa i tamtejszą radę sołecką odbędzie się na placu zabaw. Pod głosowanie zostanie poddana m.in. propozycja zmiany nazwy zadania z „wykonanie projektu zagospodarowania działki” na „wykonanie projektu oraz zagospodarowanie działki”. Z kolei dzielnicowy Sławomir Wiśniewski przedstawi informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze publicznej ze szczególnym uwzględnieniem pozostawienia wolnego pasa zieleni wzdłuż drogi, tj. niezastawiania go kwietnikami czy kamieniami.

Na zebranie zostali zaproszeni także: wójt Jarosław Chodorski, skarbnik gminy Marta Wojtachnio i radna Joanna Doktor.