Ze wsi zachodnich autobusem L tylko do Jabłonny? Co z Legionowem?

Czy wsie zachodnie zostaną połączone komunikacyjnie z Legionowem? Trwają negocjacje z Urzędem Gminy, aby autobusy na planowanej linii L dojeżdżały nie do osiedla Bukowy Dworek w Jabłonnie, tylko do dworca w Legionowie. Toczone są również rozmowy na temat linii przejeżdżającej przez Chotomów. Wczoraj odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Komunikacji na terenie gm. Jabłonna.

W poprzednich dniach informowaliśmy o problemie z powstaniem linii lokalnych L, których zadaniem ma być poprawa komunikacji autobusowej w gm. Jabłonna. Podczas ostatniej sesji pojawiły się doniesienia, że wójt Jarosław Chodorski postanowił zorganizować komunikację lokalną bez współpracy z Zespołem ds. Rozwoju Komunikacji, w którym zasiadają radni i urzędnicy. Po naszym artykule na ten temat wypowiedział się Urząd Gminy.

– Rozwiązanie, które po sesji proponował na facebook’u jeden z członków Zespołu ds. Rozwoju Komunikacji niewiele różni się od zaplanowanych przez Urząd tras. Nowym elementem na trasie L34 jest zawrotka z ronda Marszałka J. Piłsudskiego do Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w Chotomowie – pomysł jak najbardziej trafiony.

Propozycja, by jedna z linii zawracała na rondzie na ul. Akademijnej jest nierealna do wykonania – rondo jest zbyt małe, by mogły zawracać na nim autobusy (z tego powodu w grudniu 2015 r. zmieniła się trasa autobusu 731). Urząd Gminy zaproponował zakończenie trasy na pętli przy ul. 1-go Maja – dysponujemy terenem, wspomagamy linie podmiejskie, zapewniamy dojazd zarówno od strony Nowego Dworu Mazowieckiego jak i Bukowego Dworku do punktu przesiadkowego w Jabłonnie (przesiadka w linie 723 – w stronę Legionowa i w stronę Warszawy).

Planowanie komunikacji powinno polegać na budowaniu sieci szkieletowej. Dublowanie się tras nie jest dobrą tendencją, należy skierować uwagę na obszary dotychczas nieskomunikowane i umożliwić dotarcie do punktów przesiadkowych. W Gminie Jabłonna funkcjonują już linie 723, 731, 741 i N63. Zadaniem linii lokalnych powinno być uzupełnienie istniejącej oferty.

Nazywanie uruchomienia linii lokalnych „wyrzucaniem pieniędzy w błoto” jest nadużyciem.

Zespół ds. Rozwoju Komunikacji nie został pominięty w planowaniu tras linii. Podczas spotkań Zespołu ds. Rozwoju Komunikacji, padały różne propozycje – mniej i bardziej zasadne, niekonkretne, subiektywne, bądź niewykonalne. W takiej sytuacji, zadaniem Urzędu Gminy, jest racjonalizacja proponowanych założeń przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań mieszkańców oraz przygotowanie projektu uchwały.

Projekt został przesłany wraz z materiałami na Sesję w tydzień przed posiedzeniem. Dzień przed Sesją, projekt uchwały zyskał pozytywne opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej, by dzień później skierować uchwałę do kolejnej analizy Zespołu.

Trasy zaproponowane przez Urząd Gminy były konsultowane z Zarządem Transportu Miejskiego, z Miastami Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki, z Gminą Wieliszew, jak również z Wydziałami Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Trasy zostały opracowane w oparciu o wynik badania ankietowego przeprowadzonego przez Referat Marketingu i Komunikacji Społecznej, gdzie każdy z mieszkańców mógł określić swoje potrzeby w zakresie komunikacji oraz o sugestie członków Zespołu.

Jeśli chodzi o porozumienie z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, zapisy są uniwersalne dla wszystkich gmin, w których funkcjonuje komunikacja lokalna.

Miasta Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki nie będą współfinansować linii lokalnych Gminy Jabłonna. Mieszkańcy Gminy Jabłonna nie pracują i nie uczą się wyłącznie w Warszawie, ale również w Nowym Dworze Mazowieckim i w Legionowie, zatem umożliwienie im dojazdu komunikacją publiczną jest jak najbardziej zasadne. Ponadto, jeśli chodzi o Legionowo, na terenie miasta, trasa jabłonowskich „L” nie będzie wiodła nieskomunikowanymi terenami- tymi trasami jeżdżą autobusy więc partycypacja w kosztach kolejnej linii nie leży w interesie Miasta Legionowo – poinformował na naszym Facebooku Urząd Gminy.

O komentarz poprosiliśmy członka wspomnianego zespołu.

– Zespół ds. Rozwoju Komunikacji wypracował potrzeby komunikacji zbiorowej dla całej społeczności gminy, a nie tylko dla zawężonej zbiorowości mieszkańców, jak to zaprezentował urząd . Nigdzie na świecie nie projektuje się komunikacji bez szerszej wizji i nie uwzględniając potrzeb terenów najbardziej zaludnionych. Dlatego Zespół ds. Rozwoju Komunikacji przedstawił 3 linie uzupełniające L, a nie dwie, gdyż nie rozwiązywały one głównych potrzeb komunikacyjnych.

Pierwsza linia L1, której trasa rozpoczynała się przy Dąbrowie Chotomowskiej – ulicy Lipowej w sąsiedztwie firmy Cool, z przystankiem w centrum Chotomowa i kończyła się przy Centrum Komunikacyjnym (PKP) w Legionowie. Trasa ta uwzględniała potrzeby zarówno Dąbrowy i północnego Chotomowa.

Przebieg drugiej linii L2 był uwzględnieniem potrzeb głównie wsi zachodnich i trasa linii L rozpoczynała się przy PKP w Nowym DM i dalej drogą 630 (Wólka Górska, Boża Wola, Suchocin, Skierdy, Rajszew) do Jabłonny.

Trzecia linia L3 zabezpieczała potrzeby wschodniej i zachodniej części Chotomowa, Jabłonny – Osiedla Hepi i trenów po obu stronach Chotomowskiej, centrum Jabłonny w tym osiedla Rajska Jabłoń oraz tereny dużych osieli za obwodnicą Jabłonny. Trasa ta była zbliżona do obecnego przebiegu 741 z tą różnicą w stosunku do innych linii lokalnych, że linia L3 jako jedyna miała dojeżdżać do Warszawy na Tarchomin.

Niestety zarówno linii L3 urząd nie uwzględnił w uchwale, ani wypracowanego przebiegu pozostałych oraz częstotliwości kursowania. Ponadto Urząd bez konsultacji z Zespołem ds. Komunikacji podjął decyzję, która była zaprezentowana w powiecie, nie zapraszając na to spotkanie przedstawicieli komisji i radnych, którzy dowiedzieli się o tym fakcie z prasy.

Wielka szkoda, że znów zabrakło woli współpracy ze strony wójta gminy. Tak się nie postępuje. Najpierw zespół ds. Komunikacji wypracował cele, które zgodnie były zaakceptowane przez urząd i wójta włącznie z zabezpieczeniem finansowania, a później robi się „coś” zupełnie innego, za plecami tej komisji, nie informując jej nawet o powodach zmian. Wielka szkoda, bo mieszkańcy mogli już mieć od września linie lokalne, a tak sprawa się będzie przedłużać – odpowiada radny Mariusz Grzybek.

We wtorek odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Komunikacji.

– W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie poświęcone uzgodnieniu kwestii organizacji linii lokalnych tzw. L w Gminie Jabłonna. Spotkanie, zgodnie z wnioskiem, miało być zorganizowane o godz. 16.00 tym czasem zostało zorganizowane o godz. 15.00 – stąd w tym spotkaniu uczestniczyło tylko 7 Radnych oraz Przedstawiciele Urzędu oraz ZTM oraz Przedstawiciel Mieszkańców. Podczas tego spotkania wnosiliśmy o dokonanie analizy tekstu porozumienia oraz umowy z wykonawcą, który będzie wyłoniony w drodze przetargu organizowanego przez ZTM, pod kontem zabezpieczenia interesów Gminy.

Ponadto zaproponowaliśmy aby linia L41 rozpoczynała bieg w Nowym Dworze Mazowieckim i linia została poprowadzona do Jabłonny i dalej ul. Szkolną do obwodnicy i do ronda i dalej do stacji PKP Legionowo ulicą Sobieskiego i Piłsudskiego.

Ponadto linia L34 ma biec od Olszewnicy Starej przez centrum Chotomowa i dalej przez rondo w Legionowie Przystanek i dalej ulicą do rynku w Legionowie i kończyć na stacji PKP Legionowo. Niestety z przyczyn braku odpowiednich szerokości ulic nie ma faktycznie możliwości poprowadzenia tej linii ulicą Lipową i Wspólną do ul. Kordeckiego. Natomiast ma powstać dodatkowy przystanek na wysokości ul. Lipowej w Chotomowie.

Ponadto uzgodniliśmy, iż ZTM ogłaszając przetarg na wyłonienie wykonawcy realizacji tych połączeń, zastrzeże możliwość realizacji zamówień uzupełniających, co otwiera możliwość uruchomienia dodatkowej trasy L prowadzącej z Chotomowa do Jabłonny aż do Bukowego Dworku – poinformował wczoraj radny Adam Krzyżanowski.

Jaki przebieg będą miały trasy planowanych linii L? Przekonamy się już niedługo. Miejmy nadzieję, że autobusy nie będą woziły tylko nielicznych chętnych, a zostaną dostosowane do faktycznych oczekiwań mieszkańców gm. Jabłonna. Bo jaki jest sens tworzyć komunikację lokalną, z której przy bylejakiej organizacji możliwe, że będą korzystać jedynie nieliczni?

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. ZTM