Zbliża się zebranie wiejskie w Dąbrowie Chotomowskiej

W piątek, 13 maja w Dąbrowie Chotomowskiej odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego zostanie przedstawione między innymi sprawozdanie sołtysa za 2015 rok. Początek obrad o godz. 19.30.

Zebranie będzie miało miejsce na terenie posesji sołtysa w Dąbrowie Chotomowskiej przy ul. Kolejowej 36a (tzw. domek przy tartaku).

Planowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawozdanie sołtysa za rok 2015.
3. Propozycja zamiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomowska na rok 2016.
4. Omówienie spraw Mieszkańców sygnalizowanych za pośrednictwem Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej,
5. Informacja na temat organizacji Dnia Dziecka oraz Pikniku Parafialnego, przy współudziale wsi Chotomów,
6. Perspektywy inwestycyjne dotyczące ul. Kolejowej w obrębie wsi Dąbrowa Chotomowska oraz północnej części wsi Chotomów,
7. Sprawy różne,
8. Zamknięcie zebrania.

Jabłonna Dla Mieszkańców