Zapłacimy więcej za ścieki

Od 1 kwietnia wzrośnie o 30 groszy opłata za odprowadzane ścieki. Stawkę przegłosowano w ciemno, ponieważ nie wiadomo, czy w połowie roku PWK Legionowo ogłosi podwyżkę.

Podczas styczniowej sesji pod obrady Rady Gminy trafiła uchwała dotycząca zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Urząd Gminy zaproponował pozostawić stawki dotyczące wody, czyli opłatę za 1 m3 dostarczonej wody (3,70 zł netto) i opłatę abonamentową (2,20 zł netto), na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. Miały za to wzrosnąć stawki: za 1 m3 odprowadzonych ścieków bytowych do poziomu 8,25 zł netto i opłata abonamentowa – 3,04 zł netto. Opłata za odbiór 1 m3 ścieków w budynkach komunalnych wywożonych samochodami asenizacyjnymi miała pozostać na dotychczasowym poziomie 23,00 zł netto.

– Znaczny wpływ na poziom cen mają opłaty, które płacimy do PWK Legionowo. Od ubiegłego roku cena, jaką płacimy, wzrosła o 10 gr za metr – powiedział Eugeniusz Dobrosielski, p.o. naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Głos zabrał również jeden z mieszkańców.

– Jest wiele nieprawidłowości, jeśli chodzi o ścieki i wodę. Mnóstwo wody wpada przez studzienki kanalizacyjne do kanalizacji, za którą gmina płaci. Tutaj należy szukać oszczędności, a nie podnosić stawki dla mieszkańców, bo to przynosi odwrotny skutek niż zamierzony. Wysokie stawki za wodę i ścieki zniechęcają mieszkańców do podłączania się, mimo że mają taką możliwość. Zadaniem kanalizacji jest przede wszystkim ochronić środowisko. Mimo że jest kanalizacja, ludzie jednak często wpuszczają ścieki do gruntu – mówił mieszkaniec, który dopytywał również, dlaczego gmina chce podnieść opłatę za ścieki o 5 gr.

Beata Stolarska, skarbnik gminy zauważyła, że jedynie w 2014 roku wystąpił zysk w wysokości 100.000 zł z tytułu opłat wodno-kanalizacyjnych. W pozostałych latach gmina nie zarabiała na tym.

Ostatecznie radni zdecydowali, że opłata za ścieki nie będzie wynosić 8,25 zł netto, tylko… 8,50 zł netto. Taki wniosek zgłosił Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy. Argumentował to tym, że podwyżka w wysokości 30 gr w stosunku do kwoty wyjściowej, uwzględnia koszty utrzymania urządzeń i prawdopodobną podwyżkę z PWK Legionowo. Nowe stawki będą obowiązywać od kwietnia br. do ostatniego dnia marca 2017 roku.

Radni zastanawiali się nad tym, aby wydłużyć czas obowiązywania wspomnianych stawek. Powód? Jabłonowski urząd co roku dopiero w czerwcu dowiaduje się, czy PWK Legionowo zdecyduje się podnieść swoje stawki względem naszej gminy. To oznacza, że wcześniejsze ustalanie wysokości opłat jest po prostu wróżeniem z fusów. Ta sytuacja ma jednak zostać zmieniona – w następnym roku czas obowiązywania stawek zostanie wydłużony o kilka miesięcy.

Jabłonna Dla Mieszkańców