Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Można już decydować, które ze zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza projektów powinny zostać zrealizowane. Jest w czym wybierać: kino pod chmurką, mobilne rowerowe miasteczko, multimedialne ogrody, zakup karetki czy plenerowy festiwal filmowy.

Do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM) mieszkańcy zgłosili w sumie 252 projekty. Wszystkie zostały poddane ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Decyzją zarządu pozytywny wynik otrzymało 114 z nich.

Jak oddać głos w Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

To, które projekty zostaną zrealizowane, zależy od mieszkańców Mazowsza. Głosować można na stronie internetowej do 10 października br.

Jak podkreśla Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego teraz wszystko w rękach Mazowszan. – Zachęcam Państwa do głosowania na projekty z poszczególnych regionów, ale także te ogólnowojewódzkie. Możecie Państwo zadecydować jak będzie rozwijało się Mazowsze i najbliższa okolica.

Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden na podregionalny. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można za pośrednictwem platformy internetowej, z telefonu lub komputera. Jest także możliwość oddania głosu w siedzibie urzędu marszałkowskiego i w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2022 r. Na ten cel władze regionu zarezerwowały 25 mln zł.

Radna Katarzyna Anna Bornowska, przewodnicząca sejmikowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zachęca do udziału. – Głosowanie jest bardzo proste i trwa tylko 30 sekund. Sama już zagłosowałam i zachęcam do tego wszystkich Mazowszan. Decydować mogą również osoby niepełnoletnie, w imieniu których głos oddają ich opiekunowie prawni.

Do głosowania na warszawskie inicjatywy zachęca radny Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej. – Warszawiacy zgłosili do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza wiele ciekawych projektów. Widać jak duże znaczenie mają potrzeby służby zdrowia, bo aż 6 z nich dotyczy doposażenia lub realizacji projektów w warszawskich placówkach zdrowotnych. Ale są też inne inicjatywy, np. festiwal hip-hopowy czy szkolenia dla kierowców motocykli – wylicza.

Piotr Kandyba, przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej dodaje, że każdy znajdzie projekt, na który warto zagłosować. To od Państwa zależy czy będzie to karetka, doświetlenie przejść dla pieszych, budowa chodników czy np. szkolenie z doskonalenia techniki jazdy dla kierowców – przekonuje.

Na dużą różnorodność zgłaszanych przez mieszkańców projektów zwraca uwagę radna Anna Brzezińska, przewodnicząca sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu. – Mamy wiele propozycji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale też ciekawe inicjatywny kulturalne. Budżet Obywatelski Mazowsza daje mieszkańcom realną szansę na wyrażenie swoich potrzeb i opinii.

29 projektów ogólnowojewódzkich

Wśród pozytywnie ocenionych projektów znalazło się 29 o charakterze ogólnowojewódzkim. Ich wartość wynosi ponad 8,2 mln zł. Wśród projektów, które trafiły pod głosowanie mieszkańców znalazły się m.in.: tajemniczy ogród, młodzi reportażyści na tropie Olendrów, in vitro, różowa skrzyneczka czy rehabilitacja pocovidowa.

Sara Michalska, zastępca dyrektora departamentu organizacji urzędu marszałkowskiego, podkreśla rosnące zainteresowanie Budżetem Obywatelskim Mazowsza i wskazuje nowe cele. – W porównaniu z poprzednią edycją w tym roku poddajemy pod głosowanie więcej projektów. Liczymy też, że liczba głosujących w drugiej edycji przekroczy 50 tysięcy. W pierwszej edycji BOM zagłosowało 37 880 osób – podaje.

Lista ogólnowojewódzka

Lista projektów z regionu warszawskiego wschodniego

Wszystkie informacje dotyczące BOM dostępne są na stronie internetowej, a także na profilu FB Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Wyniki tegorocznej edycji BOM zostaną ogłoszone do 15 października br.

Projekty wybrane w I edycji BOM

Część z projektów wybranych w poprzedniej edycji BOM została już zrealizowana. A inne, jak np. projekt „VeloMazovia – Wschód – rowerowy szlak wschodniego Mazowsza”, jest w trakcie realizacji. Jak podkreśla autor projektu, Rafał Modzelewski, VeloMazovia Wschód jest pierwszym z wielu nitek szlaku systemu VeloMazovia, a jednocześnie najdłuższym szlakiem rowerowym województwa mazowieckiego.

– Będzie to pierwszy szlak sieciowy na Mazowszu, dzięki któremu turyści dotrą do najważniejszych punktów krajoznawczych naszego województwa. Liczymy na to, że trasa wpłynie na podwyższenie atrakcyjności Mazowsza, a także ułatwienie dostępności mazowieckich obiektów historycznych i przyrodniczych, zwłaszcza tych mniej znanych, do których turyści zaglądają nieco rzadziej – informuje.

Źródło: Urząd Marszałkowski