Zabraknie pieniędzy na inwestycje?

W poprzednim tygodniu Rada Gminy zgodziła się, by wójt Chodorski kupił od Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” nieruchomość na ul. Zegrzyńskiej w Jabłonnie za 1.500.000 złotych. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią przewodniczącego Rady Gminy, który omówił sytuację finansową gm. Jabłonna. Czy urząd stać na wykup nieruchomości?

Jeszcze przed głosowaniem Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy poinformował, że według Regionalnej Izby Obrachunkowej zadłużenie gminy wynosi ponad 9.000.000 zł.

– Nadwyżka budżetowa, która miała być, już została wydana na pokrycie subwencji oświatowej, której nie otrzymaliśmy. Z czego w tym roku chcemy spłacić pieniądze, które musimy? Do 2020 roku mamy bardzo duże wydatki. Zaczynamy bowiem spłacać obligacje, które zaciągnęliśmy na budowę szkoły. Chcemy zadłużyć się dalej? – pytał przewodniczący.

– Nie chciałbym, żeby za cztery lata ktoś usłyszał od obecnego, a może kolejnego wójta, że Rada Gminy siódmej kadencji tylko robiła projekty, a nic nie wykonywała – kontynuował.

– Za chwilę będziemy mieli pozwolenie na budowę kanalizacji w ul. Modlińskiej. Odkładamy to na półkę czy budujemy? Chcemy uzyskać zewnętrzne dotacje? Jestem za, jak wszyscy państwo, ale najpierw musimy wyłożyć na to własne pieniądze… Będziemy je mieli? Z oświadczenia pani skarbnik na połączonym posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju, wynikało, że dobiegamy do kresu możliwości finansowych, jeśli chodzi o zaciąganie wszelkich możliwych kredytów lub emisję obligacji – usłyszeliśmy.

– Pan wójt publicznie na zebraniu wiejskim w Chotomowie zobowiązał się do budowy hali sportowej przy gimnazjum. Niedługo przyjdą też mieszkańcy po pieniądze za wykup gruntu przy ul. Leśnej. Pan starosta w grudniu 2014 r. wydał stosowne dokumenty, które pozwalają nam rozpocząć procedurę wywłaszczeniową. Jednak żeby wywłaszczyć, to trzeba zapłacić. W budżecie na 2015 rok nie mamy nawet ani jednej złotówki przeznaczonej na ten cel – W. Modzelewski wyliczał zadania, na które trzeba będzie znaleźć pieniądze w tej kadencji.

Przewodniczący RG jeszcze przed głosowaniem nad wyrażeniem zgody na nabycie nieruchomości, zauważył, że gm. Jabłonna obecnie nie stać na lokowanie wolnych środków finansowych w budynku na ul. Zegrzyńskiej 1.

Jabłonna Dla Mieszkańców