Zabrakło miejsc w Jabłonnie. Przedszkolaki pójdą do Chotomowa?

Aż 146 dzieci nie zostało przyjętych do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie. Niezakwalifikowanych cztero- i pięciolatków będzie musiało przygarnąć m.in. Przedszkole Gminne w Chotomowie.

W tym tygodniu zakończyła się rekrutacja do publicznych przedszkoli na terenie gm. Jabłonna na rok szkolny 2015/2016. Przygotowana liczba miejsc w przedszkolu w Jabłonnie okazała się zdecydowanie za mała. Z kwitkiem odeszli rodzice blisko 150 dzieci.

– W nowym roku szkolnym do placówki będzie uczęszczać 125 dzieci, w tym 112 kontynuuje wychowanie przedszkolne. W wyniku rekrutacji zostało przyjętych 6 dzieci z rocznika 2010 i 7 z rocznika 2011 – mówi Elżbieta Dąbrowska, dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.

Jak udało się nam ustalić, do jabłonowskiego przedszkola nie przyjęto ani jednego trzylatka spośród 100 chętnych, 38 czterolatków i 8 pięciolatków. Niemniej dzieci z roczników 2010 i 2011 – zgodnie z Ustawą o systemie oświaty – mają obowiązek i prawo do opieki przedszkolnej. Wójt musi zatem zapewnić im miejsca w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie i oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Jabłonnie.

Z kolei chotomowskie przedszkole na nowy rok szkolny przygotowało 175 miejsc. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożono dla 88 dzieci. W wyniku rekrutacji zakwalifikowało się 7 dzieci z rocznika 2010 (wszyscy chętni), 17 z rocznika 2011 (wszyscy chętni) oraz 21 z rocznika 2012.

– Nie zakwalifikowano do przyjęcia 41 dzieci trzyletnich oraz 1 dwulatka. Rekrutacja uzupełniająca została zaplanowana na sierpień 2015 r. Składanie wniosków rekrutacyjnych odbędzie się w terminie 10-14 sierpnia 2015 r. – informuje Beata Chudzik, dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie.

Jabłonna Dla Mieszkańców