Wywożą drewno i rozjeżdżają drogi

Na terenie Lasów Chotomowskich obecnie są prowadzone prace gospodarcze zgodnie z Planem Urządzania Lasu. Jak informuje Nadleśnictwo Jabłonna, w wyniku tych prac pozyskiwane jest drewno, które jest następnie wywożone z lasu.

Niedogodne warunki atmosferyczne, a w szczególności padające w ostatnim czasie deszcze w połączeniu z pojazdami silnikowymi, spowodowały, że drogi leśne służące do wywozu drewna uległy częściowemu rozjeżdżeniu.

Nadleśnictwo Jabłonna poinformowało, że widząc konieczność naprawy dróg leśnych uruchomione zostały środki na bieżące utrzymanie dróg, dzięki czemu drogi będą naprawiane. Miejsca objęte wycinką zostaną odnowione w terminach wynikających z ustawy o lasach.

Źródło: Urząd Gminy / Fot. Lasy Chotomowskie