Wstrzymano budowę ulicy Jaśminowej

Dopiero kiedy ustanie susza, firma AGBUD będzie kontynuować budowę ul. Jaśminowej w Rajszewie. Nie wiadomo, czy w najbliższych latach wystarczy pieniędzy na wylanie asfaltu i położenie chodnika.

Urząd Gminy planuje w tym roku wybudować ul. Jaśminową, która połączy ul. Mazowiecką i Modlińską w Rajszewie. Nowa ulica ma mieć 830 m długości oraz 5 m szerokości. Jak czytamy na stronie internetowej gminy, do końca 2015 roku zostaną wykonane roboty ziemne, karczowanie pni i krzaków, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, dolna podbudowa z kruszywa betonowego, nawierzchnia żwirowa i plantowanie skarp.

Pojawiły się już pierwsze trudności z wykonaniem inwestycji. Najpierw firma AGBUD wstrzymała prace z obawy o brak możliwości zagęszczenia gruntu. Po wykonaniu dodatkowych badań, stwierdzono jednak, że zagęszczenie jest możliwe. Teraz prace nie są kontynuowane ze względu na panującą w lesie suszę. Wójt Jarosław Chodorski zapewnia, że kiedy poprawią się warunki atmosferyczne, wykonawca wróci na budowę.

– Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, ponieważ cały czas mówiono, że budowa ul. Jaśminowej będzie w trzech etapach. Jeśli dla gminy jest za ciężko przeprowadzić roboty w trzech etapach, prosimy rozłożyć inwestycję na więcej etapów. Żeby tylko projekt został w całości zrealizowany – mówiła na sesji Hanna Grzelak, sołtys Rajszewa.

Mieszkańcy obawiają się, że prace, które zostaną wykonane w tym roku, tak naprawdę zakończą inwestycję na najbliższe lata. Zastanawiają się, co będzie z kolejnymi etapami robót, czyli m.in. budową chodnika i wylaniem nakładki asfaltowej.

Powodów do zadowolenia na pewno nie dała wypowiedź wójta, który na sierpniowej sesji Rady Gminy stwierdził, że koszty inwestycji są szacowane na 1,5 mln zł. Takich środków finansowych gmina nie posiada w swoim budżecie. Dlatego też pewne jest tylko to, że w tym roku droga będzie utwardzona i po wykonaniu prac ziemnych oraz zapewnieniu przejezdności, zostanie otwarta dla mieszkańców.

Co natomiast z chodnikiem i asfaltem? O tym zdecyduje wójt, który już we wrześniu rozpocznie przygotowywanie projektu budżetu na przyszły rok. Sołtys Rajszewa zaproponowała, by gmina rozpoczęła starania o pozyskanie środków zewnętrznych m.in. na dalszą budowę ul. Jaśminowej.

Jabłonna Dla Mieszkańców