Wójt z absolutorium za ubiegłoroczny budżet

– Jak przy okazji procedowania punktu w sprawie witacza w Trzcianach p. Joanna Doktor powiedziała „inny wymiar”, tak dzisiaj jestem przekonany, że podjęcie tej uchwały wprowadziło nasz samorząd w nową, lepszą rzeczywistość – mówił Wojciech Nowosiński odnośnie udzielenia wójtowi absolutorium. Urzędnicy i radni nagrodzili wójta brawami.

Ostatnia sesja Rady Gminy z pewnością była wyjątkowa dla wójta Jarosława Chodorskiego. Po raz pierwszy w swojej karierze samorządowej otrzymał on absolutorium z tytułu wykonania budżetu gm. Jabłonna. W poprzedniej kadencji nie mógł liczyć na przychylność radnych, ponieważ szybko skonfliktował się z większością Rady Gminy i ta nie była skora do pozytywnej oceny pracy J. Chodorskiego. W tej kadencji sytuacja zmieniła się diametralnie, ponieważ większość radnych jest w obozie wójta.

Podczas czerwcowej sesji nie było niespodzianki. 9 radnych zagłosowało „za” absolutorium, 3 wstrzymało się od głosu, a 3 było nieobecnych.

Przewodniczący Wojciech Nowosiński stwierdził, że głosowanie radnych wprowadziło jabłonowski samorząd w nową, lepszą rzeczywistość. Potwierdził to wójt.

– Tak, to wyjątkowa chwila i inny wymiar – stwierdził J. Chodorski.

Jeszcze przed głosowaniem głos zabrała radna Dorota Kobus.

– Chciałam odnieść się do słów pani skarbnik, że wydatki inwestycyjne w poprzednim roku zostały zrealizowane na poziomie 70%. Jeśli w budżecie są środki, rada uchwala 100% i wskazuje źródło finansowania, to wydaje się, że urząd powinien zrobić wszystko, żeby wykonanie było bliższe 100%. Co dzieje się z pozostałymi 30%? – zapytała radna Kobus.

– Nie znam historii poprzedniego roku i mogę tylko odnieść się do dokumentów, które mam przed sobą. Jeżeli realizacja planów została wykonana w 70% to jest to pokaźny wskaźnik – odpowiedziała skarbnik Marta Wojtachnio, po czym dodała: – Konkretnie jeśli chodzi o gm. Jabłonna, to nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.

Dyskusję postanowił zakończyć wójt, który zauważył, że niewykonane 30% dotyczyło głównie programu gospodarki wodno-ściekowej. Zauważył jednak, że inwestycje zostały rozpoczęte, tylko nie opłacono ich w 2018 roku, ponieważ wówczas nie zostały zakończone. Brak wykonania planowanych inwestycji dotyczyło również zakupu nieruchomości pod chotomowskie przedszkole czy pozyskania lokalu z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców Przylesia w Jabłonnie.

Fot. Urząd Gminy