Wójt przesłuchiwał nauczycieli?

Jarosław Chodorski razem z mecenasem Sławomirem Markowskim dzisiejszy poranek spędził w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Według informacji, które uzyskaliśmy, wójt próbował… przesłuchiwać nauczycieli. W szkole pojawiła się policja.

– Dzisiaj (13 maja 2016 r.) Wójt Jarosław Chodorski zaproponował przewodniczącym zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej spotkanie, podczas którego miały być poruszone kwestie związane z przeprowadzeniem egzaminu oraz zdarzeń, które nastąpiły po zakończeniu prac zespołów – taki komunikat umieszczono dziś o godz. 19.00 na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Gmina poinformowała, że w spotkaniu, które odbyło się w jabłonowskiej szkole, wzięli udział wójt Chodorski, mecenas Markowski oraz – na zaproszenie wójta – przewodniczący zespołów kontrolnych. W spotkaniu uczestniczyli także zastępca dyrektora szkoły Joanna Marjańska, przedstawiciel Związków Zawodowych Nauczycieli, jak również Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Arkadiusz Syguła wraz z Teresą Gałecka – członkiem komisji.

– Rzeczowe rozmowy w tak szerokim gronie oraz w formie jaką przybrało spotkanie nie były możliwe do przeprowadzenia, stąd też zaprzestano rozmów – czytamy w komunikacie.

O komentarz w sprawie spotkania opisanego przez urząd, poprosiliśmy radnego Sygułę. Ten jest zszokowany informacją, która pojawiła się na stronie internetowej Urzędu Gminy.

– Nie uczestniczyłem w żadnej komisji, tylko razem z radną Teresą Gałecką przerwałem to spotkanie. Wójt przesłuchiwał nauczycieli i ostrzegał, żeby mówili prawdę, bo zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Pytaliśmy, co to za przesłuchania i na jakiej podstawie odbywają się, skoro nauczyciele nie są pracownikami wójta. Wyprosiliśmy pana Chodorskiego, bo wójt nie jest prokuratorem, ani sędzią. Nie rozumiem, dlaczego na stronie urzędu wprowadza się w błąd – informuje radny Syguła.

Jak udało się nam ustalić, w szkole pojawiła się dziś policja. Przedstawiciele placówki poprosili o interwencję mundurowych w związku z zachowaniem wójta. Nauczycielki były roztrzęsione.

Jabłonna Dla Mieszkańców