Wójt: nawet po wprowadzeniu wyższych opłat dopłacimy około 1 mln zł do wywozu śmieci

Rada Gminy wspólnie z wójtem ustaliła nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Od lipca wyniosą one miesięcznie 30 zł od osoby za odpady segregowane i 60 zł za niesegregowane. – Mieszkańcy gminy, którzy znaleźli się w złej sytuacji i stracili źródło dochodów w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli wystąpić do Urzędu Gminy Jabłonna o rozłożenie zaległości na raty lub umorzenie – zapewnia wójt Jarosław Chodorski.

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy wójt zaproponował radnym podwyżkę miesięcznych opłat za odpady segregowane z 20 do 30 zł oraz za odpady niesegregowane z 40 do 60 zł. Ostatecznie za podniesieniem wysokości opłat zagłosowało 10 radnych, natomiast 5 było przeciwko.

Podjęta uchwała zakłada wzrost stawek za odbiór odpadów komunalnych na terenie gm. Jabłonna od 1 lipca 2020 roku. Warto dodać, że w projekcie uchwały przewidziano także niższe opłaty dla mieszkańców, którzy kompostują bioodpady. Będą oni płacić za śmieci 2 zł mniej miesięcznie.

„Ta decyzja jest konieczna”

– Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Jabłonna zwracam się z prośbą do wszystkich radnych o podjęcie trudnej decyzji dotyczącej podwyżki cen wywozu śmieci z terenu naszej gminy. Ta decyzja dotyczy nas wszystkich i jest obecnie konieczna. Spowodowana została szybko rosnącymi cenami odbioru odpadów, kosztami ich segregacji oraz składowania na wysypiskach śmieci – mówił wójt Chodorski.

Wójt zauważył, że: „problem przed którym stoimy nie polega na tym, że Urząd Gminy Jabłonna wypowie umowę firmie odbierającej śmieci i ogłosi nowy przetarg, szukając niższej oferty. Może zaistnieć bowiem taka sytuacja, że to firma odbierająca śmieci od mieszkańców wypowie umowę gminie, ponieważ ze względu na rosnące ceny składowania śmieci na wysypiskach nie ma zamiaru dokładać do kosztów prowadzenia biznesu”.

Wpływają faktury

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez wójta, najniższa oferta z przetargu na odbiór odpadów komunalnych wyniosła około 6.900.000 zł i tym samym miesięczny koszt świadczonych usług to 575.000 zł. – Wszystkie nowe przetargi od września 2019 roku po zmianie przepisów muszą uwzględniać rozliczenie tonażowe, a nie jak dotychczas ryczałtowe. Wyliczenia powyższej kwoty oparte są o dane szacunkowe na podstawie ilości odebranych odpadów w poprzednich latach. Jednak już po pierwszych czterech miesiącach 2020 r. wiemy, że trzy z czerech faktur za dany miesiąc przewyższyły kwotę 575 000 zł miesięcznie – dodał Jarosław Chodorski.

Gmina dopłaci 1 mln zł

– Naszym celem jest tylko i wyłącznie doprowadzenie do sytuacji, w której cały proces będzie się samofinansował (…). Przewidujemy, że w tym roku, nawet po wprowadzeniu wyższych opłat dopłacimy około 1 mln zł do wywozu śmieci. Bez podwyżki ta kwota wyniosłaby ponad 2,5 mln zł – zauważył Jarosław Chodorski.

Wójt zapewnił, że: „mieszkańcy gminy, którzy znaleźli się w złej sytuacji i stracili źródło dochodów w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli wystąpić do Urzędu Gminy Jabłonna o rozłożenie zaległości na raty lub umorzenie”.