Weryfikacja na słowo. Kto przywozi odpady do GPSZOK?

Coraz więcej osób korzysta z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, który znajduje się w Jabłonnie. Ostatnio pojawił się jednak problem, że śmieci dostarczają do niego także mieszkańcy Warszawy, Legionowa czy Serocka. Powód? Miejsce zamieszkania osoby, która chce zostawić odpady, jest weryfikowane na… słowo.

– Dysponujemy takim fantastycznym narzędziem dla mieszkańców jak GPSZOK. Tylko weryfikacja, kto przywozi śmieci na ten GPSZOK jest bardzo wątpliwa. Odbywa się na zasadzie: „Z jakiej ulicy? No z takiej i z takiej”. Przyjeżdżają do nas śmieci nie tylko z naszej gminy, a wywożą je mieszkańcy Legionowa, Warszawy, Serocka itp. – zwraca uwagę radna Dorota Kobus.

Zdaniem radnej weryfikacja miejsca zamieszkania powinna być zdecydowanie dalej idąca niż dotychczas, np. poprzez zaświadczenie o płaceniu podatków bądź zameldowaniu na terenie gm. Jabłonna. Argumentuje to tym, że obecnie mieszkańcy gm. Jabłonna muszą płacić za odpady, które tak naprawdę nie są z ich podwórka i jest to bardzo znaczący odsetek.

Problemem również odpady budowlane

Dorota Kobus odniosła się również do kwestii odpadów budowlanych, które są wywożone do GPSZOK. – Jeśli coś jest przywożone na GPSZOK, powinno być wagowo uzasadnione. Jak ja robiłam remont, zamówiłam kontener i zapłaciłam za wywóz śmieci budowlanych. Bywają jednak tacy ludzie, co mówią, że po co będą zamawiać kontener, jak mogą 2 razy w tygodniu wywieźć śmieci budowlane na GPSZOK – dodaje.

Będą zezwolenia

Podobnego zdania jest przewodniczący rady Wojciech Nowosiński, który uważa, że nic nie stoi na przeszkodzi, aby Urząd Gminy wydawał zezwolenia dla osób, które chcą skorzystać z GPSZOK. Wówczas zmniejszy się liczba chętnych i tym samym zostaną obniżone koszty funkcjonowania GPSZOK.

Wójt Jarosław Chodorski przyznał, że w ostatnim czasie gmina zauważyła to, o czym mówiła radna Dorota Kobus. – Na pewne będziemy wprowadzać te regulacje – kontynuował wójt.

Co można wywozić do GPSZOK?

GPSZOK znajduje się przy ul. Chotomowskiej 61C w Jabłonnie. Można z niego korzystać w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 12.00-18.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00.

Do GPSZOK można przywozić następujące odpady:
– biodegradowalne (zielone, ogrodowe) – trawa i liście w brązowych workach, drobne gałęzie pocięte na długość maksymalnie do 1 metra i powiązane sznurkiem tworząc tzw. wiązki;
– papier, tekturę – worek niebieski;
– tworzywa sztuczne – worek żółty;
– metale – worek żółty;
– szkło – worek zielony;
– zużyte opony;
– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiace odpady komunalne – worki gwarantujące bezpieczny transport i rozładunek;
– meble i inne odpady wielogabarytowe;
– zużyte baterie i akumulatory;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.