W grudniu zabiorą pojemniki na śmieci

Wraz z grudniowym odbiorem odpadów zmieszanych, firma Partner zabierze użyczone mieszkańcom pojemniki na śmieci. Władze gminy i radni, w porozumieniu z przedsiębiorstwem, podjęli decyzję, że mieszkańcy muszą zaopatrzyć się w pojemniki we własnym zakresie od stycznia 2020 roku. Urzędnicy przyznają, że na taki krok zdecydowano się z powodu oszczędności.

Pod koniec maja br. Rada Gminy podjęła – na wniosek kierownictwa urzędu – uchwałę, zgodnie z którą mieszkańcy nie będą już korzystać z pojemników należących do firmy wykonującej odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy.

– Od początku obowiązywania systemu odbioru odpadów komunalnych w 2013 r. obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki przejęła gmina. W związku z podwyżkami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całej Polsce, konieczne jest obniżanie kosztów systemu odbioru odpadów komunalnych, ponieważ system ten zgodnie z prawem musi sam finansować się z tytułu wpłat od mieszkańców – informuje Urząd Gminy.

Gmina dodaje, że wraz z ostatnim odbiorem odpadów zmieszanych w grudniu 2019 r., firma Partner zabierze swoje pojemniki. Dlatego też urzędnicy proszą o wyposażenie nieruchomości w pojemnik o pojemności 120 lub 240 litrów do zbierania odpadów niesegregowanych od początku stycznia 2020 r.

Przypomnijmy, że wiosną gm. Jabłonna podwyższyła opłaty za odbiór odpadów komunalnych: z 10 zł na 20 zł za segregowane i z 20 zł na 40 zł za niesegregowane.

Pod koniec października 2018 r. informowaliśmy, że gm. Jabłonna pracowała nad nową umową na odbiór odpadów komunalnych. Przekazaliśmy również, że mieszkańcy mogą spodziewać się sporych podwyżek. Nie wiedzieliśmy jednak, że gmina zdecyduje się na rezygnację z pojemników.

– W związku z pojawieniem się informacji o podniesieniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Urząd Gminy Jabłonna informuje, że nie zamierza podnosić obecnie obowiązujących stawek opłat – przekonywał tego samego dnia Urząd Gminy.

Kilka tygodni później deklaracja urzędników dotyczących opłat za śmieci okazała się jednak nieaktualna.