Usta i nos od dziś obowiązkowo zakryte!

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów już od dziś (16 kwietnia) wchodzą w życie kolejne zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Każda osoba w miejscu publicznym musi nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos.

Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione zostały dzieci do lat czterech, osoby niezdolne do samodzielnego ich założenia, a także osoby, które nie są w stanie zakrywać ust bądź nosa z powodu trudności w oddychaniu.

Co grozi za niezasłonięcie twarzy w miejscu publicznym?

Podobnie jak za nieprzestrzeganie dotychczasowych obostrzeń, należy liczyć się z wysokimi karami finansowymi za brak maseczki (szalika, chustki itd.) w miejscu publicznym. Policjanci mogą wystawiać na podstawie Kodeksu wykroczeń mandaty do 500 zł, a Sanepid nawet kilkutysięczne kary administracyjne.

Mieszkańcy szyją dla mieszkańców

Na terenie gm. Jabłonna maseczki można otrzymać bezpłatnie od wolontariuszy. Grupa mieszkańców zajmuje się szyciem maseczek, ich wykrajaniem, pakowaniem, rozwożeniem i rozdawaniem. Ponad 60 osób do tej pory uszyło już około 3700 maseczek, a codziennie powstaje kilkaset kolejnych. W sprawie otrzymania maseczki warto kontaktować się z sołtysami bądź radnymi.

Warto dodać, że inicjatywę mieszkańców wspiera jabłonowski urząd, który przekazuje im niezbędne materiały.


Jak to robią w innych gminach?

Podobne inicjatywy mieszkańców funkcjonują w zdecydowanej większości gmin na terenie Polski. Wiele urzędów decyduje się także na zakup większych ilości maseczek, aby wyposażyć w maseczki w możliwie najkrótszym czasie jak największą liczbę mieszkańców. M.in. w Nasielsku dziś rozpoczęła się dystrybucja około 20 tys. maseczek. Do wszystkich nieruchomości w tamtejszej gminie dostarczą je pracownicy urzędu, ośrodka pomocy społecznej, spółdzielni mieszkaniowej, gminnej spółki oraz strażacy.

Na taki krok nie chce zdecydować się Urząd Gminy w Jabłonnie. Od kilku tygodni dopytujemy wójta o możliwość zakupu maseczek dla wszystkich mieszkańców, jednakże gmina nie chce udzielić odpowiedzi.

fot. pixabay