Urzędnik najpierw otrzymał budynek poza kolejką. Teraz wykupi go na preferencyjnych warunkach?

Cztery lata temu wójt Chodorski zawarł ze swoim podwładnym umowę na użyczenie budynku gminnego wraz z gruntem przy ul. Piusa XI w Chotomowie, jednocześnie pomijając długą kolejką oczekujących na mieszkania komunalne lub socjalne. Teraz, zgodnie z przygotowaną przez Urząd Gminy uchwałą, wspomniany pracownik prawdopodobnie otrzyma pierwszeństwo wykupu tej samej nieruchomości z bonifikatą w wysokości nawet 55 proc. Zgodę muszą wyrazić już tylko radni.

Kilka lat temu Urząd Gminy próbował sprzedać działkę o pow. 2.564 m2 przy ul. Piusa XI, której wartość rynkową szacowano wówczas na kwotę blisko 300.000 zł. Ówcześni radni nie wyrazili jednak zgody na zbycie tej działki wraz ze znajdującym się na niej budynkiem i zaproponowali, aby przeznaczyć go na mieszkania komunalne.

Wójt wprowadził swojego pracownika

Niecały rok później, 19 maja 2017 roku, do budynku wprowadzili się lokatorzy, a dokładnie pracownik Urzędu Gminy wraz z rodziną. Wójt Jarosław Chodorski zawarł z urzędnikiem umowę użyczenia budynku wraz z gruntem, pomijając jednocześnie długą kolejkę mieszkańców oczekujących na mieszkania komunalne lub socjalne. Urzędnikowi użyczono wówczas budynek oraz grunt o powierzchni około 660 m2. Jednocześnie gmina zastrzegła, że w przypadku dokonywania wszelkich zmian i ulepszeń budynku, nowy lokator wykona je na własny koszt i nie będzie mógł domagać się od urzędu zwrotu poniesionych kosztów.

Kwestii podpisania umowy z urzędnikiem nie opiniowała Społeczna Komisja Mieszkaniowa, ponieważ budynek nie był wpisany do gminnego zasobu mieszkaniowego.

Pracownik samorządowy otrzyma bonifikatę, bo remontował

Sprawa nieruchomości przy ul. Piusa XI będzie miała swój dalszy ciąg podczas wrześniowej sesji Rady Gminy. Wspomniany urzędnik (obecnie pracownik gminnej spółki Eko Jabłonna) złożył wniosek o wykupienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz o udzielenie bonifikaty ze względu na poniesione koszty związane z remontami. Wójt przystał na tę propozycję i Urząd Gminy przygotował specjalną uchwałę.

– Według wyceny rzeczoznawcy majątkowego nakłady poczynione przez najemcę na budynek mieszkalny stanowią ponad 50 proc. wartości całej nieruchomości zabudowanej (gruntu wraz z budynkiem). W związku z powyższym zasadnym jest udzielenie bonifikaty w wysokości 55 proc. wartości nieruchomości w przypadku jednorazowej zapłaty i 45 proc. w przypadku płatności ratalnej – informuje Urząd Gminy.

W przypadku podjęcia uchwały przez Radę Gminy, pracownik samorządowy będzie miał pierwszeństwo w nabyciu wspomnianego budynku o pow. 86 m2 i działki o pow. 653 m2 i to na preferencyjnych warunkach.