Urzędniczka odsyła do komisji, której nie ma. Spychologia?

– Dostała pani wniosek, proszę złożyć dokumenty i zajmie się tym komisja mieszkaniowa – urzędniczka przekonywała jedną z mieszkanek Chotomowa, która ubiega się o zamianę mieszkania komunalnego. Urzędniczka nie poinformowała jednak, że od kilku lat taka komisja nie pracuje. Na nowo została powołana przez wójta dopiero po naszej interwencji.

W połowie stycznia do Wydziału Gospodarki Komunalnej zgłosiła się mieszkanka Chotomowa, która wraz z dwójką małych dzieci mieszka w lokalu komunalnym o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych. Od lat walczy o zamianę mieszkania komunalnego na większe, żeby rodzina mogła normalnie funkcjonować.

– Jest długa kolejka (po mieszkania – red.). My nie przydzielamy, tylko komisja. Komisja zbierze się i […] państwo musicie złożyć te dokumenty, żeby komisja w ogóle brała pod uwagę – tłumaczyła urzędniczka. – Dostała pani wniosek, proszę złożyć dokumenty i zajmie się tym komisja mieszkaniowa – powtarzała dalej.

Jak okazało się, urzędniczka wprowadziła mieszkankę w błąd. Dlaczego? Wówczas nie działała komisja mieszkaniowa, ponieważ wójt Jarosław Chodorski po prostu jej nie powołał. W związku z tym i tak nie miałby kto zaopiniować wniosku złożonego przez mieszkankę Chotomowa. W sprawie komisji mieszkaniowej skontaktowaliśmy się z Urzędem Gminy miesiąc później.

– Czy w gm. Jabłonna istnieje Komisja Mieszkaniowa? Jeśli tak, jaki ma skład i kiedy odbyło się ostatnie posiedzenie? – zapytaliśmy 23 lutego.

Po naszej interwencji wójt Jarosław Chodorski wydał 1 marca zarządzenie w sprawie powołania i ustalania regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W jej składzie zasiedli radni – wybrani już jesienią poprzedniego roku przez Radę Gminy – Teresa Gałecka, Marta Lipińska, Wojciech Nowosiński, Arkadiusz Syguła i Tomasz Wodzyński, a także Joanna Grabiec (kierownik GOPS), J. Chodorski (wójt), Urszula Wysocka (naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej) i Jolanta Ozdarska (specjalista ds. gospodarki komunalnej).

Zgodnie z regulaminem pracy komisji, jednak to nie komisja, tylko urząd przydziela lokale komunalne.

– Opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej nie ma charakteru wiążącego dla Wójta Gminy Jabłonna. Wójt Gminy Jabłonna może w innym sposób rozstrzygać sprawy z zakresu mieszkaniowego zasobu gminy – czytamy w regulaminie.

Podczas marcowej sesji Rady Gminy dopytywano wójta, kiedy zostanie zwołane inauguracyjnego posiedzenie komisji mieszkaniowej. J. Chodorski odpowiedział, że w momencie, kiedy zasób mieszkaniowy, będzie pozwalał na dokonanie przydziałów mieszkaniowych. Zgodnie z regulaminem komisja m.in. opiniuje sprawy dotyczące zakwalifikowania złożonych wniosków osób do wpisania na listę oczekujących na zawarcie umowy najmu, a także przedstawia listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych.

Co zmieni powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej? Zapewne nic. W poprzednim roku urząd kierowany przez J. Chodorskiego przydzielał mieszkania komunalne bez jakiejkolwiek opinii komisji, ponieważ ta nie była powoływana przez wójta. Niemniej teraz komisja będzie funkcjonowała chociaż na papierze.

Jabłonna Dla Mieszkańców