Upominają firmę od śmieci

Jeden z mieszkańców ul. Modlińskiej w Jabłonnie poinformował Urząd Gminy, że firma odpowiedzialna za odbiór śmieci, nie przyjechała po wystawione bioodpady. Jak zapewniają urzędnicy, firma została upomniana.

– Worki zostały wystawione zgodnie z harmonogramem, ale niestety nie zostały odebrane. Zadzwoniłem do UG i okazało się, że w przypadku nieodebrania worków należy ten fakt zgłosić w wciągu 24 godzin. Czy w związku z 24-godzinnym terminem na zgłoszenie, to mieszkaniec ma ponosić odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków przez firmę odbierającą śmieci czy UG powinien zająć się tą sprawą i wyciągnąć konsekwencje wobec firmy? – dopytywał p. Gabriel.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy poinformował, że odpady sprzed wskazanych posesji już odebrano, natomiast firma została upomniana, żeby nie dochodziło do takich sytuacji.

Jabłonna Dla Mieszkańców