Umowa z kancelarią prawną do kontroli

Komisja Rewizyjna skontroluje umowę na obsługę prawną Urzędu Gminy świadczoną przez Kancelarię Radcy Prawnego Sławomira Markowskiego. Pojawia się coraz więcej uwag w kwestii zaangażowania mecenasa.

Na czerwcowej sesji radni jednogłośnie przegłosowali skierowanie wniosku do Komisji Rewizyjnej o analizę procesu podpisywania umowy z kancelarią prawną w zakresie obsługi prawnej Urzędu Gminy, jak i zakresu merytorycznego tej umowy. Radni zamierzają sprawdzić zapisy znajdujące się w umowie.

Wniosek był spowodowany tym, że radni po raz kolejny nie mogli skorzystać z pomocy radcy prawnego. Właśnie z powodu wyjścia mecenasa, przerwano na kilka dni czerwcową sesję Rady Gminy. Ponadto w kwietniu urząd nie zapewnił radnym obsługi prawnej na posiedzeniu Komisji Budżetowej, mimo że jej potrzebowali.

Jak udało się nam ustalić, umowa zawarta przez Jarosława Chodorskiego, przewiduje, że radca prawny obsługuje urząd w poniedziałki i środy w godz. 8.00-16.00 i w piątki w godz. 8.00-14.00. Zapytaliśmy także, czy kancelaria otrzymuje w ramach umowy dodatkowe wynagrodzenie, jeśli radca prawny wykonuje swoje obowiązki we wtorki, czwartki lub „po godzinach”.

– Umowa nie przewiduje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia – odpowiedział Michał Smoliński, kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej.

Zapytaliśmy zatem, czy kancelaria za świadczenie usług poza ustalonymi godzinami, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w ramach innej umowy, porozumienia itd. Niestety, Urząd Gminy przygotował odpowiedź dotyczącą tylko podstawowej umowy i nie poruszył tematu innych porozumień gwarantujących dodatkowe wynagrodzenie, czy takie faktycznie istnieją czy jednak nie.

Jak poinformowano na marcowej sesji Rady Gminy, w tegorocznym planie wydatków budżetowych zapisano 93.000 zł na świadczenia usług prawnych polegających na bieżącej obsłudze prawnej urzędu poprzez zewnętrzną kancelarię prawną. Umowa z Kancelarią Radcy Prawnego Sławomira Markowskiego obowiązuje do końca 2015 roku.

Jabłonna Dla Mieszkańców