Ulica Piękna? Dziurawa, niechciana, zapomniana

Od lat mieszkańcy tzw. Górek narzekają na stan nawierzchni na końcowym odcinku ul. Pięknej w Chotomowie. Z ponownym apelem o przebudowę zniszczonej drogi zwrócił się okoliczny mieszkaniec – Piotr Trzaskoma. Wszystko wskazuje na to, że ani Polskie Koleje Państwowe, ani Urząd Gminy nie myślą o remoncie tej części ulicy Pięknej.

Kilka tygodni temu pisaliśmy o katastrofalnym stanie ul. Pięknej na odcinku wykonanym z destruktu. Ostatni raz większe roboty odbywały się tam w 2012 roku.

– Od kilku lat, praktycznie od momentu wykonania destruktu, występują uszkodzenia w tej drodze. Mimo że jest to uczęszczany odcinek, w budżecie gminy nie ma pieniędzy na jego naprawę. Łatanie dziur tutaj nic nie da, trzeba położyć asfalt – mówił nam Piotr Trzaskoma.

Mieszkaniec gm. Jabłonna przekonywał, że największe szkody spowodował ciężki sprzęt, który pracował w okolicy przy instalacji ekranów dźwiękochłonnych. Według P. Trzaskoma gmina nie starała się o odszkodowanie od kolei.

DSC_0741

Co na to urząd? Gmina tłumaczyła, że nawierzchnia z destruktu na ul. Pięknej nie posiada podbudowy i dlatego jest narażona na spękania i ubytki. Destrukt został bowiem ułożony bezpośrednio na istniejącej drodze gruntowej.

– Nie tylko ciężki sprzęt powoduje ubytki, ale również zwykłe samochody osobowe. Ubytki w jezdniach to problem, który szczególnie uwydatnia się o tej porze roku. Nie wystąpiono do kolei w sprawie naprawy nawierzchni – mówił zimą Michał Smoliński z Urzędu Gminy.

Jak okazało się, urząd zapomniał nas poinformować, że… nie jest właścicielem tego odcinka ul. Pięknej. Zrobiono to dopiero po publikacji artykułu.

– Ul. Piękna znajduje się na terenach stanowiących własność PKP i są to tereny zamknięte. Nie jest to działka gminy – napisał w komentarzu pod artykułem M. Smoliński.

Na temat możliwości naprawy drogi porozmawialiśmy również z PKP.

– Ulica Piękna w Chotomowie ma status drogi publicznej i nie należy do PKP S.A. Kwestie związane z utrzymaniem, budową i pozyskiwaniem gruntów pod drogi publiczne należą do zadań ustawowych samorządu. Jeśli samorząd jest zainteresowany remontem drogi, powinien wystąpić do PKP S.A. w celu otrzymania oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane lub nabyć grunt za zgodą zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – odpowiedziała Aleksandra Grzelak z Wydziału Prasowego PKP S.A. – Do tej pory gmina nie występowała do nas z prośbą o modernizację wskazanego odcinka – dodała.

Czy urząd zdecyduje się na podjęcie rozmów z kolejową spółką i modernizację ul. Pięknej? To zależy od wójta, który jest autorem budżetu gminy i składa propozycje dotyczące planowanych inwestycji. Na razie w budżecie nie ma nawet złotówki na ten cel. A może jednak ewentualne rozpoczęcie rozmów pozwoli na przekonanie PKP do wykonania tych prac?

Jabłonna Dla Mieszkańców