Strażacy wnioskują o milion złotych na budowę strażnicy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zamierza wybudować nową strażnicę. Gmina Jabłonna już w przeszłości miała współfinansować tę inwestycję, ale temat na lata upadł. Teraz strażacy wystąpili z wnioskiem o 1.000.000 zł na budowę obiektu u zbiegu ul. Jagiellońskiej i Nowobarskiej w Legionowie.

W latach 2008 i 2009 Gmina Jabłonna podpisała umowy w sprawie współfinansowania rozbudowy komendy straży pożarnej w Legionowie. W zamian gmina miała otrzymać tereny pod budowę CEKS w Chotomowie. Jak okazało się, szkoła została wybudowana, natomiast inwestycja straży pożarnej nawet nie rozpoczęła się.

– Wówczas planowane zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane, jednak z uwagi na potrzebę poprawy warunków ochrony p.poż dla Powiatu Legionowskiego inwestycja ta w rozszerzonym zakresie, tj. obejmującym budowę nowej siedziby KP PSP w Legionowie będzie realizowana w latach 2018-2019 – poinformował Miarosław Jasztal, zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiej państwowej straży pożarnej.

Komenda wojewódzka wystąpiła do wójta Jarosława Chodorskiego z wnioskiem o finansowe partycypowanie w kosztach inwestycji: 500.000 zł w 2018 roku i 500.000 zł w 2019 roku.

– Podmiotem współfinansującym będzie Powiat Legionowski, stąd wyrażamy nadzieję, że i Gmina Jabłonna zechce uczestniczyć we współfinansowaniu przedmiotowej inwestycji, z której po zakończeniu będzie mogła czerpać wymierne efekty (szkolenie OSP, poprawa łączności na terenie Gminy Jabłonna) – dodaje M. Jasztal.

W imieniu wójta na październikowej sesji wypowiedział się radca prawny. Sławomir Markowski zastanawiał się, czy porozumienie ze strażą pożarną nadal obowiązuje Gminę Jabłonna. Dodał także, że nie zmienia to faktu, iż istnieje coś takiego jak zobowiązanie dżentelmeńskie.

Warto dodać, że w listopadzie podpisano akt notarialny, w którym Miasto Legionowo przekazało w drodze darowizny działkę na rzecz skarbu państwa. Zgodnie z decyzją wojewody na przekazanej nieruchomości u zbiegu ul. Jagiellońskiej i Nowobarskiej powstaniowa nowa strażnica. Obecnie trwają prace koncepcyjno-projektowe nad nowym obiektem. Zaplanowano budowę jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wraz z komendą i nowoczesnym zapleczem szkoleniowym, nie tylko dla strażaków, ale również dla mieszkańców powiatu. W projekcie uwzględniono również salę szkoleniową „Iskierka” w nowym wydaniu, co sprawi, że zajęcia staną się bardziej atrakcyjne i profesjonalne.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Straż Legionowo