Stawki za śmieci w 2020 nie wzrosną? Złożono korzystną ofertę

Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców gm. Jabłonna. Do kolejnego przetargu na odbiór odpadów komunalnych w 2020 roku zgłosiło się konsorcjum firm, które zaoferowało cenę podobną do tegorocznej stawki. Wygląda na to, że nawet jeśli w przyszłym roku nastąpi podwyżka opłat za śmieci, będzie ona nieznaczna.

W ostatnich tygodniach Urząd Gminy rozpisał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gm. Jabłonna. Nowa umowa miała obowiązywać od 1 stycznia do końca 2020 roku. Podczas otwarcia ofert, okazało się, że do przetargu zgłosiło się jedynie konsorcjum firm: RDF z Ostrołęki (lider) i MPK Pure Home z Ostrołęki (partner). Oferent zaproponował za swoje usługi cenę 8.993.873,07 zł. Gmina na sfinansowanie zamówienia przewidziała jednak niższą kwotę, tj. 7.300.000 zł. W związku z tym gmina unieważniła przetarg.

Do kolejnego postępowania zgłosiło się już 3 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm: MS-EKO z Warszawy (lider) i EKO-MAX Recykling z Warszawy (partner) – 6.898.548,60 zł. Miesięczny odbiór może zatem kosztować gminę ok. 575 tys. zł. Dla porównania, zgodnie z obecnie trwającą umową, gmina za odbiór odpadów płaci miesięcznie 567 tys. zł.

Pozostali oferenci zaproponowali kwoty: 8.389.059,66 zł – konsorcjum firm: RDF z Ostrołęki (lider) i MPK Pure Home z Ostrołęki (partner) oraz 8.614.781,67 zł – „Partner” z Warszawy.

Jeżeli Urząd Gminy wybierze ofertę konsorcjum z Warszawy, stawki powinny utrzymać się na dotychczasowym poziomie 20 zł za odpady niesegrowane i 40 zł za odpady niesegregowane lub wzrosnąć nieznacznie. Przed otwarciem ofert mało kto z jabłonowskich samorządowców spodziewał się złożenia tak korzystnej oferty. Na sesji Rady Gminy mówiono raczej o podwyżkach za odpady.