Stawki za śmieci bez zmian

1 lipca zacznie obowiązywać nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gm. Jabłonna. Mimo że przetarg wygrała inna firma niż 2 lata temu, wysokość opłat za śmieci nie zmieni się.

W niedawnym przetargu na odbiór odpadów komunalnych wystartowało sześciu oferentów. Jak potwierdził wójt Jarosław Chodorski, gmina już podpisała umowę z konsorcjum firm: Partner Sp. z o.o. i Partner Dariusz Apelski. Wykonawca przez 2 lata zarobi 4.895.999,77 zł. Pozostałe firmy oferowały odbiory za kwoty od 5.857.837,32 zł do 9.766.437,49 zł.

Firma Partner jest podwykonawcą obecnie trwającej umowy, dlatego też mieszkańcy nie powinni odczuć żadnych zmian w związku z wejściem w życie nowego porozumienia.

Urząd Gminy informuje, że…

Zabudowa jednorodzinna

Odbiór odpadów zmieszanych (niesegregowane) – odpady będą odbierane raz na dwa tygodnie. Odbiór odpadów segregowanych (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne)- będzie odbywał się raz na cztery tygodnie. Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą od miesiąca kwietnia do listopada przynajmniej raz w miesiącu oraz będą dodatkowe cztery odbiory w każdym roku obowiązywania umowy. W ostatnim tygodniu stycznia będą obierane drzewka poświąteczne „choinki”. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia i zużyte opony – będą odbierane dwa razy w roku (w marcu i wrześniu).

Zabudowa wielorodzinna

Odbiór odpadów zmieszanych (niesegregowane) będzie realizowany trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek). Odbiór odpadów segregowanych będzie odbywał się nie rzadziej niż raz na tydzień, z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów przy pojemnikach. Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą od miesiąca kwietnia do listopada przynajmniej raz w miesiącu oraz będą dodatkowe cztery odbiory w każdym roku obowiązywania umowy. W ostatnim tygodniu stycznia będą obierane drzewka poświąteczne „choinki”. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia i zużyte opony – będą odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Opłaty

Opłaty za odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych pozostają na dotychczasowym poziomie.
Odpady segregowane – 10,00 zł /osoba
Odpady zmieszane – 20,00 zł / osoba
Posiadacze Karty dużej Rodziny Gminy Jabłonna nadal będą korzystać z 50 % zniżki w opłacie za odbiór odpadów.

Warto wiedzieć

Odbiór odpadów komunalnych będzie wykonywany w godzinach od 7:00 do 20:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawione dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7:00. Jeżeli pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed godziną 7:00, wówczas nie będą przyjmowane reklamacje, natomiast ich odbiór nastąpi w kolejnym terminie wyznaczonym zgodnie z harmonogramem. W przypadku posiadania zewnętrznej altany śmietnikowej, należy udostępnić ją dzień wcześniej (wieczorem) lub w dniu odbioru przed godziną 7:00.

Urząd Gminy przypomina o umieszczeniu numerów posesji na ogrodzeniach, domach w celu prawidłowej lokalizacji danej nieruchomości oraz zamykaniu psów w dniu odbioru odpadów. Z posesji, która nie będzie zabezpieczona przed wydostaniem się czworonoga, nie będą odbierane odpady i trzeba będzie czekać do następnego odbioru zgodnie z harmonogramem.

Jabłonna Dla Mieszkańców