Starostwo pomaga starszym i niepełnosprawnym. Urzędnicy odwiedzą ich w domach

Na początku roku Starostwo Powiatowe w Legionowie uruchomiło nową usługę skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych – Mobilny Urzędnik. Teraz urzędnik odwiedzi ich w domu, pomoże wypełnić wniosek, przyjmie go i dostarczy do starostwa. Wystarczy tylko zadzwonić i umówić wizytę.

Osoby, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność mają problemy z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym samodzielne dotarcie do starostwa, mogą zgłosić potrzebę załatwienia sprawy telefonicznie. Wówczas pracownik przyjmujący zgłoszenie umówi termin, w którym urzędnik odwiedzi taką osobę w domu, pomoże wypełnić wniosek i go przyjmie, a następnie dostarczy do starostwa.

– Ze względu na procedury i przepisy katalog spraw, które można będzie załatwić w ten sposób jest ograniczony, ale postaraliśmy się, aby był możliwie najszerszy – zaznacza Starostwo Powiatowe w Legionowie.

W ten sposób można złożyć wniosek o:
• przeniesienie pozwolenia na budowę,
• pozwolenie na rozbiórkę,
• zaświadczenie o samodzielności lokalu,
• zgłoszenie dotyczące robót budowlanych,
• ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• zaświadczenie o tym, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,
• opisy taksacyjne z uproszczonego planu urządzenia lasu,
• lokalizację zjazdów na drogi powiatowe,
• wydanie rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych.

Chęć skorzystania z obsługi Mobilnego Urzędnika należy zgłaszać pod numerem 22 7640 555 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00. Zgłoszenia są obsługiwane we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 – 14.00 w kolejności ich przyjęcia. Wizyty realizowane są na terenie powiatu legionowskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Legionowie / fot. pixabay