Sołtysi nie wiedzieli, że roznoszą ulotki Chodorskiego

Parę tygodni temu do mieszkańców gm. Jabłonna były dostarczane decyzje podatkowe. Urząd Gminy dołączył do nich również ulotki Jarosława Chodorskiego. Nikt z urzędników nie zapytał sołtysów, czy wyrażają zgodę na kolportaż wspomnianych ulotek w kopertach, w których powinny znajdować się tylko decyzje. Gmina twierdzi, że było inaczej.

Od 13 lutego do 3 marca sołtysi doręczali do mieszkańców naszych sołectw decyzje wymiarowe podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. W kopertach znajdowały się także ulotki Jarosława Chodorskiego. Część czytelników zastanawia się, dlaczego na ulotkach nie ma informacji, że J. Chodorski jest wójtem gm. Jabłonna czy że reprezentuje Urząd Gminy Jabłonna.

– W mojej ocenie to nie są ulotki informacyjne, tylko ulotki reklamowe pana Chodorskiego. Pan Chodorski pisze w nich o planach budowy kanalizacji czy ścieżek rowerowych, a nawet słowem nie wspomniał, że z projektu budowy kanalizacji i wodociągów są wykreślane kolejne ulice w Chotomowie. Tak samo ze ścieżkami, na które gmina nie tylko może stracić dotacje, ale rozwalić wspólny projekt kilku gmin. Ta ulotka jest po prostu nieobiektywna. Kto za nią zapłacił? Urząd czy pan Chodorski ze swojej kieszeni? – pyta nas jeden z czytelników.

Koszt wydrukowania 17,5 tys. ulotek wyniósł około 800 zł i został pokryty ze środków pochodzących z budżetu gminy. Warto dodać, że urząd nie określa dołączonych do decyzji podatkowych materiałów mianem ulotek, tylko nazywa listem wójta gm. Jabłonna skierowanym do mieszkańców.

Decyzje podatkowe były dostarczane przez sołtysów. Postanowiliśmy zatem zweryfikować, czy ci wyrazili zgody na dostarczanie z nimi ulotek J. Chodorskiego. Michał Smoliński z Urzędu Gminy twierdzi, że pisemnych zgód nie ma, ale za to sołtysi wyrazi zgody ustnie. Porozmawialiśmy również z kilkoma sołtysami.

– Sołtysi nie wiedzieli, co zostało włożone do tych kopert. Mnie nikt się nie pytał o zgodę, dowiedziałem się dopiero po fakcie, jak sam zobaczyłem, co jest w kopertach. Fakt, że roznoszenie nie było uciążliwe, ale powinienem wiedzieć, co roznoszę – mówi nam jeden z sołtysów.

Kolejny twierdzi, że nie sprawdzał, czy ulotki było włożone do kopert z decyzjami, jednak nie wyklucza takiej możliwości. Podkreślił jednak, że wyraził zgodę na roznoszenie ich luzem.

– Pierwsze słyszę, żeby urząd uzyskał nasze zgody. Ja nie wyraziłem zgody na roznoszenie ulotek, nawet nie pytano mnie o to – słyszymy od następnego sołtysa, który jednak woli zachować anonimowość, ponieważ boi się, że sołectwo później zamiast inwestycji, dostanie… figę z makiem.

– Nikt mnie nie pytał o zgodę, ale pani Muniak robiła dokładnie to samo i też nie pytała, czy jako sołtysi zgadzamy się. A czy to jest w porządku? Ani mnie to ziębi, ani grzeje. Taki sam stosunek mają mieszkańcy, którzy albo to czytali albo po prostu wyrzucali – mówi jeszcze jeden sołtys.

Sołtysi, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania zleceń, podpisali umowy z gm. Jabłonna na doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 2017 rok. W umowach nie ma ani słowa, żeby w ich ramach mieli kolportować również ulotki bądź listy J. Chodorskiego. Czy Urząd Gminy wykorzystał sołtysów do rozniesienia za darmo prywatnych ulotek J. Chodorskiego i to jeszcze bez ich zgody? Gmina zaprzecza, ale wiele wskazuje na to, że tak.

– Czy nie lepszym pomysłem byłoby przekazanie ulotek sołtysom, aby wręczali je mieszkańcom przy okazji odbioru decyzji? – napisaliśmy, dopytując dodatkowo po raz któryś z kolei, dlaczego ulotki zostały włożone do kopert.

– Na to pytanie już Panu odpowiadałem. Ponieważ był to doskonały moment do poinformowania mieszkańców o zamierzeniach samorządu w 2017 r. – odpisał M. Smoliński z Urzędu Gminy.

Na terenie całej Polski funkcja sołtysa cieszy się sporym szacunkiem wśród mieszkańców. Podobnie jest również w poszczególnych sołectwach naszej gminy. Mieszkańcy, dopytując o sprawy urzędowe, często pierwsze kroki kierują właśnie do sołtysa, a nie do urzędu. Może dlatego należałoby faktycznie zapytać sołtysów o  zdanie w kwestii kolportażu ulotek? Wtedy można byłoby uniknąć komentarzy, że sołtysi są traktowani przedmiotowo jako darmowa siła robocza (kurierska)?

Jabłonna Dla Mieszkańców