Sołtys i Rada Sołecka Jabłonny krytykują pomysł powstania nowego sołectwa

Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej Jabłonny wydali stanowisko w sprawie pomysłu powstania Sołectwa Jabłonna Las. – Wyrażamy głębokie zaniepokojenie konsekwencjami ewentualnego podziału naszej wspólnoty – piszą.

W ostatnim czasie informowaliśmy o działaniach podjętych przez grupę mieszkańców, którzy rozpoczęli zbiórkę podpisów w sprawie powołania nowego sołectwa – Jabłonna Las. Ten pomysł nie spodobał się sołtys Jabłonny Agacie Lindner oraz członkom tamtejszej Rady Sołeckiej, którzy wydali wspólne stanowisko w tej sprawie.

– Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy do wiadomości fakt o trwających pracach legislacyjnych w związku z podziałem Sołectwa Jabłonna. Pragniemy zaznaczyć, że tak duża ingerencja w układ terytorialny powinna być poprzedzona licznymi konsultacjami społecznymi, które w dobie trwającej pandemii są niemożliwe do przeprowadzenia – zauważyła sołtys wraz z radnymi sołeckimi.

Sołtys i Rada Sołecka twierdzą, że inicjatorzy powstania nowego sołectwa powinni przedstawić swój pomysł podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w połowie września, czego jednak nie zrobili.

– Rozdzielenie organizmy na dwie, odrębne części doprowadzi do poważnych problemów z jego funkcjonowaniem, co jednocześnie zniszczy wieloletnie działania zmierzające do integracji społeczeństwa wsi Jabłonna. Cieszymy się, że osoby, które chciałyby działać i realizować przedsięwzięcia dla dobra mieszkańców wsi Jabłonna, dlatego zapraszamy do współpracy – piszą dalej.

Przypominają również, że na terenie proponowanego nowego sołectwa w ostatniej dekadzie przeprowadzono wiele inwestycji, m.in. remont ul. Przylesie, budowę ul. Leśne Echa, Dereniowej, Akademijnej czy budowę kanalizacji w ul. Matejki, oświetlenia na ul. Leśnej, Milenijnej, Przylesie, Politechnicznej i Akademijnej. – Dzięki staraniom sołtysa i ówczesnej Rady Sołeckiej poprzez przebudowę ciągu dróg możliwy stał się przejazd komunikacji miejskiej – dodają.

– W naszej ocenie brakuje odpowiedzialnej kampanii informacyjnej przedstawiającej plusy i minusy tej inicjatywy. Efektem działań komitety obywatelskiego inicjatywy uchwałodawczej jest chaos i dezinformacja wśród mieszkańców. Uważamy, że temat powinien poczekać do momentu, kiedy można będzie przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami – podsumowują.