Sesja Rady Gminy już w poniedziałek. Możesz zadać pytania przez internet

Rada Gminy Jabłonna wznawia obrady po przerwie wakacyjnej. Najbliższa sesja odbędzie się z powodu koronawirusa w trybie zdalnym. Mieszkańcy mogą jednak zadać pytania wójtowi i radnym przez internet, wysyłając je na adres rada@jablonna.pl do poniedziałku 31 sierpnia do godz. 12.00.

Najbliższa sesja Rady Gminy Jabłonna odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia o godz. 14.00.

– Informujemy, że zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.) sesje Rady Gminy mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Sesja Rady Gminy odbędzie się w trybie zdalnym. W związku z wyżej wymienioną ustawą mogą Państwo, sprawy które chcielibyście przedstawić na sesji, kierować na adres rada@jablonna.pl do poniedziałku 31 sierpnia do godz. 12:00 – czytamy na stronie Urzędu Gminy.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy zostaną poddane pod głosowanie uchwały w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039,
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna,
 • określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów z niepełnosprawnością na rok szkolny 2020/2021,
 • udzielenia dotacji celowej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jabłonna,
 • zmiany uchwały nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie działań promujących rodziny wielodzietne,
 • przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Jabłonna,
 • ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie gminu Jabłonna,
 • nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 102/3 i nr 102/6 położonych we wsi Jabłonna,
 • nabycia prawa własności części działek ewidencyjnych nr 992/11 położonej we wsi Chotomów,
 • nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 408/3 położonej we wsi Chotomów,
 • przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034,
 • stanowiska Rady Gminy na skargę Pana Pawła Orłowskiego na Uchwałę Rady Gminy Jabłonna nr XVIII/236/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2020 r.,
 • stanowiska Rady Gminy na skargę Pana Krzysztofa Kaczmarka na bezczynność administracyjną w postaci braku odpowiedzi na wnioski i skargi kierowane do Rady Gminy Jabłonna.