Sesja budżetowa już za tydzień

W następną środę odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Jabłonna. Radni będą debatować nad tegorocznym budżetem. Wcześniej spotkają się jeszcze na posiedzeniach merytorycznych komisji.

Najbliższa sesja została zaplanowana na 28 stycznia. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie. Podczas posiedzenia zostaną poruszone tematy m.in. budżetu gminy na 2015 rok, skargi na działalność byłej wójt Olgi Muniak, taryf za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

Jutro, 21 stycznia o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy będzie obradować Komisja Spraw Społecznych. Radni będą rozmawiać m.in. o kończącym się najmie pomieszczeń dla GOPS i stanu technicznego budynku komunalnego na ul. Modlińskiej 130 w Jabłonnie.

Dzień później – również o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy – członkowie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego będą dyskutować na temat bezpieczeństwa na terenie gminy.

Z kolei w poniedziałek odbędą się dwa posiedzenia merytorycznych komisji. Najpierw o godz. 9.00 spotkają się radni z Komisji Rozwoju, natomiast o godz. 16.00 z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Oba posiedzenia odbędą się w Urzędzie Gminy.

Zachęcamy mieszkańców do uczestniczenia w obradach!

Jabłonna Dla Mieszkańców